Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe-Sweden (SHARE-Sweden)

SND-ID: 2021-197-1.

Ingår i samling hos SND: SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa, NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Kontakt

SHARE User Support

info@share-project.org

Skapare/primärforskare

Gunnar Malmberg - Umeå universitet, Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR orcid

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen orcid

Filip Fors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen orcid

Jenny Olofsson - Umeå universitet, Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR rorId

Beskrivning

Undersökningen om hälsa, åldrande och pensionering i Europa (SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som idag genomförs i 28 europeiska länder. Studien baseras på intervjuer med personer över 50 år och har hittills omfattat 8 vågor av datainsamling och totalt har mer än 140 000 individer i Europa medverkat, bl.a. i Sverige. Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen och att öka kunskapen om hur äldres levnadsvillkor förändras i olika europeiska länder. Undersökningen fokuserar på frågor om arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa.

För mer information om SHARE-data: http://www.share-project.org/data-documentation.html

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Slumpmässigt urval av befolkningen 50 år och äldre

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Tidsperiod(er) som undersökts

2004 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: 28 länder i Europa inklusive Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR

Etikprövning

Umeå - dnr 2013-373-31Ö

Senare undersökningar har godkänts genom tilläggsansökningar

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

SHARE User Support

info@share-project.org

Denna resurs har följande relationer