SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 6

SND-ID: 2020-104-1.

Ingår i samling hos SND: SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Åtkomst till data via

Citering

Alternativ titel

SHARE Wave 6

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Forskningshuvudman

SHARE ERIC - Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bland annat Sverige.Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:

Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retire

... Visa mer..
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bland annat Sverige.Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:

Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 6. Release version: 8.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w6.800

Please also cite the following publications in addition to the SHARE acknowledgement:

Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds.) (2017). SHARE Wave 6: Panel innovations and collecting Dried Blood Spots. Munich: Munich Center for the Economics of Aging (MEA).
Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., Malter, F., Schaan, B., Stuck, S. and Zuber, S. (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology DOI: 10.1093/ije/dyt088. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras partner bosatta i något SHARE land

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2015

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 17 europeiska länder (inkl. Israel)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Finansiering 1

  • Finansiär: Europeiska Unionen

Finansiering 2

  • Finansiär: US National Institute on Aging

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 4

  • Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Etikprövning

Umeå - dnr 2013-470-32Ö

Umeå - dnr 2014/225-31

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social och ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Börsch-Supan, A. (2020). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 6. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w6.710
DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w6.710

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.