SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 4

SND-ID: ext0150-1.

Ingår i samling hos SND: SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Åtkomst till data via

Citering

Alternativ titel

SHARE Wave 4

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Forskningshuvudman

SHARE ERIC - Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.
Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 4. Release version: 8.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w4.800

Please also cite the following publications in addition to the SHARE acknowledgement:
- Börsch-Supan A., M. Brandt , H. Litwin and G. Weber (Eds). (2013). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter.

... Visa mer..
SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.
Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Copyright © Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 2012

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:
Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 4. Release version: 8.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w4.800

Please also cite the following publications in addition to the SHARE acknowledgement:
- Börsch-Supan A., M. Brandt , H. Litwin and G. Weber (Eds). (2013). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter.
- Malter, F., Börsch-Supan, A.(Eds.) (2013). SHARE Wave 4: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
- Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., Malter, F., Schaan, B., Stuck, S., Zuber, S. (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology DOI: 10.1093/ije/dyt088. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2012

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Geografisk beskrivning: 16 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Finansiering 1

  • Finansiär: US National Institute on Aging

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska Unionen

Finansiering 3

  • Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social och ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer