Origin of Variances in the Oldest-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) Våg 3

SND-ID: 2021-195-3.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Linda Hassing - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Psykologiska institutionen rorId

Beskrivning

OCTO-Twin studien syftar till att undersöka etiologin för individuella skillnader mellan tvillingpar som är 80 år och äldre rörande hälsa, funktionell och kognitiv funktionsförmåga, psykiskt välbefinnande, personlighet och personlig kontroll. I studien identifierades tvillingpar från det svenska befolkningsbaserade tvillingregistret. Vid den första undersökningen var inklusionskriterierna att tvillingarna skulle vara födda år 1913 eller tidigare och att båda partnerna accepterade deltagande. Vid baslinjeundersökningen år 1991-94 undersöktes 351 tvillingpar (149 monozygotiska och 202 dizygotiska par av samma kön) (medelålder: 83,6 år och 67% kvinnor). De tvååriga longitudinella uppföljningarna genomfördes på alla tvillingar som levde och som gick med på att delta. Data har samlats in vid fem tillfällen under totalt åtta år.

I våg 5 deltog 144 tvillingpar och totalt 430 individer.
Se beskrivningen under wave 1/baslinjen och de individuella dataseten i NEAR-portalen för mer detaljer om variabelgrupper och individuella variabler.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad data rörande psykisk och fysisk hälsa samt socio-demografiska och sociala faktorer

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Tvillingpar från det svenska befolkningsbaserade tvillingregistret, födda år 1913 eller tidigare, som vid inklusion var 80 år eller äldre.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell studie

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 2002

Variabler

998

Antal individer/objekt

430

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Deltagarna undersöktes och intervjuades i sina hem av legitimerade sjuksköterskor. Deltagarna fyllde också i ett antal självadministrerade enkäter.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-04 – 1998-05
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Urvalsstorlek: 430
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Psykologiska institutionen

Etikprövning

Annan - dnr S-005011-50

Etikprövning utförd av Public Health Service, NIH, USA, 20 juli 1999 och accepterad av Karolinska institutets regionala forskningsetiska kommitté

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Cadar, D., Piccinin, A. M., Hofer, S. M., Johansson, B., & Muniz-Terrera, G. (2016). Education, occupational class, and cognitive decline in preclinical dementia. In GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry (Vol. 29, Issue 1, pp. 5–15).
DOI: https://doi.org/10.1024/1662-9647/a000138

Berg, A. I. (2008). Life satisfaction in late life: Markers and predictors of level and change among 80+ year olds [Doctoral thesis]. Department of Psychology, University of Gothenburg.
Handle: https://hdl.handle.net/2077/17873
ISBN: 9789162876012

Wikby, A., Ferguson, G. F., Forsey, R., Thompson, J., Strindhall, J., Löfgren, S., Nilsson, B.-O., Ernerudh, J., Pawelec, G., & Johansson, B. (2005). An immune risk phenotype, cognitive impairment and survival in very late life: The impact of alostatic load in Swedish Octo- and Nongenarian humans. In The Journals of Gerontology: Series A, Volume 60, Issue 5 (pp. 556–565).
DOI: https://doi.org/10.1093/gerona/60.5.556

McClearn, G. E., Johansson, B., Berg, S., Pedersen, N. L., Ahern, F., Petrill, S. A., et al. (1997). Substantial genetic influence on cognitive abilities in twins 80 or more years old. Science, 276, 1560-1563.
DOI: https://doi.org/10.1126/science.276.5318.1560

Hassing, L. (2020). Gender Differences in the Association Between Leisure Activity in Adulthood and Cognitive Function in Old Age: A Prospective Longitudinal Population-Based Study. In The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences (Vol. 75, Issue 1, pp. 11-20).
DOI: https://doi.org/10.1093/geronb/gbx170
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/266566

Johansson, B., Johansson, B., McClearn, G., & Pedersen, N. (2003). Health, biobehavioral functioning, and personality in the oldest-old: The Swedish OCTO-Twin Study. Presented at the 56th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, San Diego. In GERONTOLOGIST (Vol. 43, Special Issue 1, p. 507).

Yoneda, T., Rush, J., Berg, A. I., Johansson, B., & Piccinin, A. (2017). Trajectories of Personality Traits Preceding Dementia Diagnosis. In The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences (Vol. 72, Issue 6, pp. 922–931).
DOI: https://doi.org/10.1093/geronb/gbw006
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/243248

Hofer, S. M., Johansson, B., Berg, S., Pedersen, N. L., & McClearn, G. E. (2001). Changes in Cognitive Functioning in the Oldest-Old Twins : The Octo-Twin Study. Presented at the 54th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Chicago. In GERONTOLOGIST (Vol. 41, Special Issue 1, p. ?).

Nilsson, B.-O., Ernerudh, J., Johansson, B., Evring, P.-E., Löfgren, S., Ferguson, F. G., & Wikby, A. (2003). Morbidity does not influence the T-cell immune risk phenotype in the elderly : Findings in the Swedish NONA Immune Study using sample selection protocols. In Mechanisms of Ageing and Development (Vol. 124, Issue 4, pp. 469–476). https://doi.org/10.1016/S0047-6374(03)00024-1
DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-6374(03)00024-1
URN: urn:nbn:se:liu:diva-26438
SwePub: oai:DiVA.org:liu-26438

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.