Samling Folkräkningsdata

SND-ID: census-of-the-population.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

I samlingen Folkräkningsdata ingår:
Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper
Befolkningsförändringar 1891-1900
Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper
Folkräkningen 1910 - Yrkesgrupper
Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper
Folkräkningen 1930 - Yrkesgrupper
Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper
Folk- och bostadsräkningen 1970: Demografiska data
Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Datasamlingen innehåller information om totalbefolkningen och det totala antalet yrkesverksamma inom de övergripande yrkesklasserna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, handel och samfärdsel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete samt f.d. yrkesutövare och även inom dessa klassers undergrupper.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Migration (CESSDA Topic Classification)

Morbiditet och mortalitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sveriges officiella Statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:4. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelser för år 1900. Fjärde avdelningen.: Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900. Bihang: Dödlighets- och lifslängdstabeller för årtiondet 1891-1900.

Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:1. Statistiska Centralbyrån. Underdåniga berättelser för år 1900. Första avdelningen.

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1910. Kungliga Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden fördelning efter yrken.

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1930 av Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet: 1 avd.

Sveriges officiella statistik. Kungl Statistiska Centralbyrån. IV. Yrkesräkningen. I: Folkmängden, inkomsten och förmögenhet efter grupper av yrken inom varje härad och stad.

Visa mer.. (5)
Först publicerade dataset: 1991-11-01
Senast publicerade dataset: 2020-07-02