Folk- och bostadsräkningen 1970: Demografiska data

SND-ID: snd0205-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000886

Ingår i samling hos SND: Folkräkningsdata

Citering

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Data of Demography 1970 consists of three excerpts from the Census of the Population 1970. The first part is a description of the total population by age, marital status and sex with one record/county, administrative district, parish, district, population center. The second describes foreigners and foreign born in administrative districts larger than 50.000 inhabitants and X percent foreigners. One record/person with data on age, sex, marital status, administrative district, population, percent foreigners and citizenship. The third consists of all foreigners. One record/person with information about county, administrative district, population center, sex, marital status, age, country of origin and citizenship. The persons are not identifiable by numbers.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-01-01 – 1970-01-01

Variabler

896

Antal individer/objekt

7372

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-01-01 – 1970-01-01
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1999-06-09
Senast uppdaterad: 2019-12-10