Collection Census of the population

SND-ID: census-of-the-population.

Responsible research principal(s) for data included in the collection

Description

The collection Census of the population contains:
Census of the population 1890 - Occupational groups
Population changes 1891-1900
Census of the population 1900 - Occupational groups
Census of the population 1910 - Occupational groups
Census of the population 1920 - Occupational groups
Census of the population 1930 - Occupational groups
Census of the population 1940 - Occupational groups
Census of the population and housing 1970: Data of demography
Census of the population and housing 1980: Occupational categories

The data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and craft, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work, and former professionally employed, and also within subgroups of these principal groups.

Kind of collection

Series

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Employment (CESSDA Topic Classification)

History (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Censuses (CESSDA Topic Classification)

Work sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Migration (CESSDA Topic Classification)

Morbidity and mortality (CESSDA Topic Classification)

Geographic location

Sweden

Publications

Sort by name | Sort by year

Sveriges officiella Statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:4. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelser för år 1900. Fjärde avdelningen.: Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900. Bihang: Dödlighets- och lifslängdstabeller för årtiondet 1891-1900.

Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:1. Statistiska Centralbyrån. Underdåniga berättelser för år 1900. Första avdelningen.

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1910. Kungliga Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden fördelning efter yrken.

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1930 av Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet: 1 avd.

Sveriges officiella statistik. Kungl Statistiska Centralbyrån. IV. Yrkesräkningen. I: Folkmängden, inkomsten och förmögenhet efter grupper av yrken inom varje härad och stad.

Show more.. (5)
First published dataset: 1991-11-01
Last updated dataset: 2020-07-02