Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper - Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

SND-ID: snd0467-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/g3hn-dy04

Ingår i samling hos SND: Folkräkningsdata

Citering

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – Pågående

Variabler

7

Antal individer/objekt

8320438

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2020-07-02