Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper

SND-ID: snd0292-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001012

Ingår i samling hos SND: Folkräkningsdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, government services and unspecified occupation.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1890-12-31 – Pågående

Variabler

19

Antal individer/objekt

411

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 1999-01-28
Senast uppdaterad: 2017-07-11