Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper

SND-ID: snd0291-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001008

Ingår i samling hos SND: Folkräkningsdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst rorId

Beskrivning

This data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and craft, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work, and former professionally employed, and also within subgroups of these principal groups.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-12-31 – Pågående

Variabler

99

Antal individer/objekt

443

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 – 1989-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sveriges officiella statistik. Kungl Statistiska Centralbyrån. IV. Yrkesräkningen. I: Folkmängden, inkomsten och förmögenhet efter grupper av yrken inom varje härad och stad.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1991-11-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11