Folkräkningen 1940 - Yrkesgrupper_2

SND-ID: snd0152-2. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001625

Ingår i samling hos SND: Folkräkningsdata

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst rorId

Beskrivning

För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal yrkesverksam befolkning. För städer med mer än 10 000 invånare finns dessutom ett dataset med uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom huvudgrupperna samt uppgifter om hela folkmängden och antalet yrkesutövare inom undergrupper till ovannämnda huvudgrupper.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

1) Kommuner och städer.
2) Städer med mer än 10 000 invånare.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1940-12-31 – Pågående

Variabler

115

Antal individer/objekt

48

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2013-12-17
Senast uppdaterad: 2017-07-11