Samling CAN:s drogvaneundersökning

SND-ID: can.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Beskrivning

Varje år genomför CAN en rikstäckande enkätundersökning av drogvanorna bland elever i skolår nio och andra året på gymnasiet.

Enkätundersökningen om drogvanor har sedan 1971 genomförts bland skolelever i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2. Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma storlek.

CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och landsting.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Skolelevers drogvanor - 1971, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1972, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1973, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1974, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1975, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1976, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1977, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1978, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1979, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1980, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1981, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1982, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1983 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1983 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1984, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1985, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1986, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1987, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1988, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1989, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1990, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1991, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1992, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1993, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1994, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1995, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1996, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1997, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1998, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1999, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2000, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2001, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2002, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2003, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2004, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2004, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2005, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2005, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2006 A, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2006 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2006 B, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2006 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2007, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2007, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2008, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2008, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2009, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2009, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2010, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2010, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2011, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2011, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2012 A, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2012 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2012 B, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2012 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2013, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2013, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2014, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2014, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2015, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2015, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2016, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2016, årskurs 9

Visa mindre..
Först publicerade dataset: 2017-02-01
Senast publicerade dataset: 2017-02-24