Samling ISSP - International Social Survey Programme

SND-ID: issp.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

International Social Survey Program (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studier har genomförts årligen sedan 1984. Vid starten ingick fyra länder - Australien, Tyskland, Storbritannien och USA - i samarbetet. Numera deltar 48 länder och Sverige har ingått i samarbetet sedan 1992.

Genom ISSP:s bredd skapas möjligheter till jämförelser i en rad dimensioner: mellan Sverige och andra EU-länder, mellan Väst- och Östeuropa, eller mellan mer eller mindre utvecklade industriländer. Det finns alltså möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Attityder på en rad olika områden, s k moduler, har undersökts sedan starten 1985. Från och med 1990 har även replikationer genomförts, vilket innebär att såväl jämförelser över tid som mellan länder är möjlig.

1985 The Role of Government I
1986 Social Networks I
1987 Social Inequality I
1988 Family and Changing Gender Roles I
1989 Work Orientations I
1990 The Role of Government II
1991

... Visa mer..
International Social Survey Program (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studier har genomförts årligen sedan 1984. Vid starten ingick fyra länder - Australien, Tyskland, Storbritannien och USA - i samarbetet. Numera deltar 48 länder och Sverige har ingått i samarbetet sedan 1992.

Genom ISSP:s bredd skapas möjligheter till jämförelser i en rad dimensioner: mellan Sverige och andra EU-länder, mellan Väst- och Östeuropa, eller mellan mer eller mindre utvecklade industriländer. Det finns alltså möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Attityder på en rad olika områden, s k moduler, har undersökts sedan starten 1985. Från och med 1990 har även replikationer genomförts, vilket innebär att såväl jämförelser över tid som mellan länder är möjlig.

1985 The Role of Government I
1986 Social Networks I
1987 Social Inequality I
1988 Family and Changing Gender Roles I
1989 Work Orientations I
1990 The Role of Government II
1991 Religion I
1992 Social Inequality II
1993 Environment I
1994 Family and Changing Gender Roles II
1995 National Identity I
1996 The Role of Government III
1997 Work Orientations II
1998 Religion II
1999 Social Inequality III
2000 Environment II
2001 Social Networks II
2002 Family and Changing Gender Roles III
2003 National Identity II
2004 Social Citizenship I
2005 Work Orientations III
2006 Role of Government IV
2007 Leisure and Sports I
2008 Religion III
2009 Social Inequality IV
2010 Environment III
2011 Health
2012 Family, Work and Gender Roles IV
2013 National identity III: Sweden
2014 Citizenship II: Sweden
2015 Work orientations IV: Sweden
2016 Role of Government V Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Nyckelord

Anställning, Barn, Mellanmänsklig relation, Hushållsarbete, Äktenskap, Hushållsansvar, Barnomsorg, Familjeliv, Föräktenskaplig förbindelse, Sexuellt beteende, Familjer, Hushåll, Förvärvsarbetande mödrar, Förvärvsarbetande gifta kvinnor, Könsroll, Migration, Regionalism, Kultur, Diskriminering, Kulturell identitet, Minoritetsgrupper, Offentlig sektor, Social välfärd, Beskattning, Inrikespolitik, Fritid, Arbetstillfredsställelse, Lönesättning, Religion, Etik, Religiöst deltagande, Ekonomi, Miljö, Miljöförändringar, Vetenskap, Föroreningar, Genteknik, Förtroende, Miljöbevarande, Kvinnoroll, Skilsmässa, Föräldraroll, Lycka, Livskvalitet, Internationella relationer, Nationell identitet, Medborgaridentitet, Invandrare, Nationalkultur, Handelspolitik, Medborgarskap, Medborgerliga färdigheter, Politisk extremism, Politisk handling, Medborgerliga och politiska rättigheter, Uttrycksfrihet, Proteströrelser, Arbetslöshet, Arbetstid, Skattepolitik, Offentlig utgift, Offentlig service, Social trygghet, Religiös tillhörighet, Statsmaktens roll, Korruption, Oppositionspartier, Hälsa, Fysisk aktivitet, Sport, Fritidsaktiviteter, Intresse (kognitiva processer), Religiös tro, Alkoholvanor, Sjukvård, Ohälsa, Sjukdomar, Rökning, Psykisk hälsa, Sjukdomshistoria, Hälsovårdskostnad, Hälsovård, Hälsopersonal, Offentliga finanser, Hälsopolitik, Statlig hälso- och sjukvård, Inkomst, Arbete och sysselsättning, Föräldraledighet, Föräldrar, Hemmamän, Hemmafruar, Politiskt intresse, Medborgarinflytande, Politiskt deltagande, Samhällsvetenskap, Medborgardeltagande, Rösträtt, Yrken, Löner, Arbetsplats, Arbetsmarknad, Karriärutveckling, Företag, Arbetsplatsförhållanden, Karriär, Röstning, Civilstånd, Utbildning, Offentlig förvaltning, Politiska åsikter, Nationell säkerhet, Skydd mot terrorism, Personlig kontakt, Sällskaplighet, Sociala aktiviteter (fritid), Socialt nätverk, Kamratumgänge, Grupper, Inkomstfördelning, Inkomstskatt, Interpersonell konflikt, Social ojämlikhet, Social struktur, Cors Visa mindre..

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkström, M., Edlund, J., & Svallfors, S. (2003) ISSP 2002 - Family and Gender III Sverige. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Edlund, J., & Svallfors, S. (1997) ISSP 1997 - Work Orientation II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Edlund, J., & Svallfors, S. (2003) ISSP 2003 - National Identity II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Edlund, J., & Svallfors, S. (2004) ISSP 2004 - Citizenship I. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Edlund, J., & Svallfors, S. (2005) ISSP 2005 - Work orientations III. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Edlund, J., Sundström, E., & Svallfors, S. (1994) Attitudes towards family and gender roles - A Swedish survey : codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Edlund, J., Sundström, E., & Svallfors, S. (1995) Aspects of national identity - A Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Hjerm, M., & Svallfors, S. (1997) Åsikter om politiken och den offentliga sektorn : kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Magnusson, M. (2007) Kontroll-lokus som indikator på religiositet och yrkesframgång. C-uppsats i psykologi, Göteborgs universitet

Malm, G. (2009) In God we trust...or not. An essay about the relative importance of religion in the USA, UK and Sweden. Studentarbete vid Uppsala universitet

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Attitudes to inequality - a Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.
ISBN: 9179240410

Särkimukka, J., Edlund, J., & Svallfors, S. (1999) ISSP 1998 - Moral, värderingar och religion II. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Särkimukka, J., Edlund, J., & Svallfors, S. (2000) ISSP 1999 - Åsikter om ojämlikhet i Sverige II. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Särkimukka, J., Edlund, J., & Svallfors, S. (2001) ISSP 2000 - Åsikter om miljön. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

de Fine Licht, J. (2008) Förvärva och förora - om förtroende för den offentliga makten. Studentarbete i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Visa mer.. (16)

Relaterade samlingar i SND:s katalog

Först publicerade dataset: 2009-07-17
Senast publicerade dataset: 2024-04-12