ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap

SND-ID: snd0977-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002855

Ingår i samling hos SND: ISSP - International Social Survey Programme

Citering

Alternativ titel

Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2014 är ” Medborgarskap”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämnen ha

... Visa mer..
Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2014 är ” Medborgarskap”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämnen har behandlats:

1985 The Role of Government I
1986 Social Networks I
1987 Social Inequality I
1988 Family and Changing Gender Roles I
1989 Work Orientations I
1990 The Role of Government II
1991 Religion I
1992 Social Inequality II
1993 Environment I
1994 Family and Changing Gender Roles II
1995 National Identity I
1996 The Role of Government III
1997 Work Orientations II
1998 Religion II
1999 Social Inequality III
2000 Environment II
2001 Social Networks II
2002 Family and Changing Gender Roles III
2003 National Identity II
2004 Social Citizenship I
2005 Work Orientations III
2006 Role of Government IV
2007 Leisure and Sports I
2008 Religion III
2009 Social Inequality IV
2010 Environment III
2011 Health
2012 Family, Work and Gender Roles IV
2013 National Identity

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2014 undersöker åsikter om medborgarskap. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-03 – 2014-05

Variabler

129

Antal individer/objekt

898

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

46.3%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Postenkät med flera påminnelser.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04-11 – 2014-06-30
 • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Instrument: ISSP 2014 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 2000
 • Antal svar: 898
 • Antal ej svarande: 1102
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1089
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 13
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2017-01-20

Version 1.0: 2017-01-20

DOI: https://doi.org/10.5878/002855

Publicerad: 2017-01-20
Senast uppdaterad: 2024-04-12