ISSP 2011 - Åsikter om hälsa

SND-ID: snd0917-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002622

Ingår i samling hos SND: ISSP - International Social Survey Programme

Citering

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2011 är ”Health”. Detta är första gången som studien behandlar det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid, se fliken relaterade stu

... Visa mer..
Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2011 är ”Health”. Detta är första gången som studien behandlar det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid, se fliken relaterade studier.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2011 undersöker åsikter hälsa. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-02-28 – 2011-04-26

Variabler

118

Antal individer/objekt

1158

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.7%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Postenkät med flera påminnelser.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-02-28 – 2011-04-26
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Instrument: Frågeformulär ISSP 2011 (Frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 1966
  • Antal svar: 1158
  • Antal ej svarande: 808
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 2.0. 2015-03-16

Version 2.0: 2015-03-16

DOI: https://doi.org/10.5878/002622

Variabel borttagen: Q42TXT1, Q42TXT2, q54txt1, q54txt2, SE_ET_2o, SE_ET_3o, SE_ET_4o

Version 1.1. 2013-05-30

Version 1.1: 2013-05-30

DOI: https://doi.org/10.5878/001536

Version 1.0. 2013-05-13

Version 1.0: 2013-05-13

DOI: https://doi.org/10.5878/002756

Publicerad: 2015-03-16
Senast uppdaterad: 2024-04-12