ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

SND-ID: snd1035-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/rev9-bc62

Ingår i samling hos SND: ISSP - International Social Survey Programme

Citering

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska befolkningen i åldern 18-79

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-10 – 2016-12-12

Variabler

118

Antal individer/objekt

1140

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

39%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-10 – 2016-12-12
  • Datainsamlare: SIFO Research International
  • Instrument: ISSP2016 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 2997
  • Antal svar: 1140
  • Antal ej svarande: 1857
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 34
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1762
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2018-12-19

Version 1.0: 2018-12-19

DOI: https://doi.org/10.5878/rev9-bc62

Publicerad: 2018-12-19
Senast uppdaterad: 2024-04-12