Samling Svensk valundersökning - Riksdagsval

SND-ID: swedish-election-studies---parliamentary-elections.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval är riksomfattande studier kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval.

Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren representativt urval av individer kan man få upplysningar om de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan kombineras med andra uppgifter t.ex beträffande sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm. Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den inför valet förekommande propagandan inom skilda befolkningsgrupper. Dessutom finns ett antal intervjufrågor som avser att ge en bild av informationsnivån inom valmanskåren beträffande dels vissa allmänna politiska förhåll

... Visa mer..
Samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval är riksomfattande studier kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval.

Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren representativt urval av individer kan man få upplysningar om de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan kombineras med andra uppgifter t.ex beträffande sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm. Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den inför valet förekommande propagandan inom skilda befolkningsgrupper. Dessutom finns ett antal intervjufrågor som avser att ge en bild av informationsnivån inom valmanskåren beträffande dels vissa allmänna politiska förhållanden, dels partiernas ståndpunkter i bestämda sakfrågor. Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris | Läs fulltext
ISBN: 978-90-8964-450-3

Dahlberg, S., Oscarsson, H. & Öhrvall, R. (2008) Förtida röstning i Sverige. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN 978-91-89246-39-3.
Libris | Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89246-39-3

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISBN: 978-91-85519-20-0
ISSN: 0283-7668

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1990) Rött blått grönt : en bok om 1988 års riksdagsval. Stockholm: Bonnier. ISBN: 91-34-51124-5.
Libris
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-34-51124-5

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1990) Rött, blått, grönt : en sammanfattning av några resultat från 1988 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Bångstyriga väljare. In Allmänna valen 1991. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Väljarna inför 90-talet : en sammanfattning av några resultat från 1991 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Väljarna inför 90-talet. Stockholm : Norstedts juridik : Fritze. ISBN: 91-38-50189-9.
ISBN: 91-38-50189-9
ISSN: 0347-9366

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1995) Så röstade väljarna. In Allmänna valen 1994. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1995) Väljarnas val. Stockholm : Fritze. ISBN: 91-38-50504-5.
Libris
ISBN: 91-38-50504-5
ISSN: 0347-9366

Gilljam, M., Holmberg, S., & Bennulf, M. (1991) Valundersökning 1988 : teknisk rapport (Technical Report of an Interview Survey regarding the Riksdag (Parliament) Election in Sweden), 1988. Stockholm ; Göteborg : Statistiska centralbyrån : Statsvetenskapliga inst., Univ.. ISBN: 91-618-0279-4.
Libris
ISBN: 91-618-0279-4
ISSN: 0347-9366

Holmberg Sören (1987) Väljarna valde. In Allmänna valen 1985. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-618-0161-5.
ISBN: 91-618-0161-5

Holmberg, S. (1981) Valet 1979. In Allmänna valen 1979. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-38-06591-6.

Holmberg, S. (1982) Svenska väljare : några resultat från 1979 års valundersökning : en sammanfattning från boken Svenska väljare. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S. (1984) Väljare i förändring. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90610-4.
Libris | Google Books
ISBN: 91-38-90610-4
ISSN: 0347-9366

Holmberg, S. (1985) Väljare i förändring : en sammanfattning av några resultat från 1982 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S. (2000) Partiröstning och personröstning 1998. In Allmänna valen 1998. Del 4. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English).

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1985) Valundersökning 1982 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 9.
ISSN: 0347-9366

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1987) Väljare och val i Sverige : en sammanfattning av några resultat från 1985 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1987) Väljare och val i Sverige. Stockholm: Bonnier. ISBN: 91-34-50901-1.
Libris
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-34-50901-1

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1990) Miljövalet 1988. In Allmänna valen 1988. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., Gilljam, M., & Oskarson, M. (1987) Valundersökning 1985 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISBN: 91-618-0255-7.
Libris
ISBN: 91-618-0255-7
ISSN: 0347-9366

Holmberg, Sören & Nordlöf, Hans (1981) Valundersökning 1979 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 5.
ISSN: 0347-9366

Holmberg, Sören (1981) Svenska väljare. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90027-0.
Libris | Google Books
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-38-90027-0

Holmberg, Sören (1984) Väljarna och valet 1982. In Allmänna valen 1982. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-7142-025-8.
ISBN: 91-7142-025-8

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, Sören (2000) Välja parti. Stockholm: Norstedts juridik.
Libris
ISBN: 9139103951

Jussila Hammes, Johanna (2016). The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities: Welfare maximization, political economy or both? Economics of Transportation. dx.doi.org/10.1016/j.ecotra.2016.11.002 <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecotra.2016.11.002&gt;
DOI: 10.1016/j.ecotra.2016.11.002

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2011). Åttapartivalet 2010 : Redogörelse för 2010 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN: 978-913911514-4.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 9789139115144

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISSN: 0346-5942
ISBN: 91-628-3000-7

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2004) Väljare : svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-10699-3.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-39-10699-3

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (eds.) (2004) Kampen om euron. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-15-2.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89246-15-2
ISSN: 0347-9366

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris | Google Books
ISBN: 9789140040671

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Petersson, O. (1977) Väljarna och valet 1976. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03856-0.
Libris
ISBN: 91-38-03856-0
ISSN: 0347-9366

Petersson, O. (1978) Valet 1976. Allmänna valen 1976. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1978) Valundersökning 1976 : teknisk rapport. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-04071-9.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138040713
ISSN: 0347-9366

Särlvik, B. (1964) Politisk rörlighet och stabilitet i valmanskåren. Särtryck ur Statsvetenskaplig Tidskrift 1964:4
Libris

Särlvik, B. (1965) 'Intervjuundersökningen'. In Riksdagsmannavalen 1961-1964. Del 2 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Särlvik, B. (1968) Partibyten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet. Särtryck ur Sociologisk Forskning, no. 1, 1968

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System, Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Särlvik, B. (1970) Intervjuundersökning rörande valet till andra kammaren 1968. In Riksdagsmannavalen 1965-1968. Del 2 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Särlvik, B. (1973) Valet 1970. In Allmänna valen 1970. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Rikspolitik och lokalpolitik i valet 1973. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03278-3.
Libris
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-38-03278-3

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Valet 1973. In Allmänna valen 1973 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Westerståhl, J., & Särlvik, B. (1957) Svensk valrörelse 1956 : arbetsrapport I : intervjuundersökningen. Göteborg: Department of Political Science.

Visa mer.. (47)
Först publicerade dataset: 1984-10-01
Senast publicerade dataset: 2024-02-26