Svensk valundersökning 2010

SND-ID: snd0876-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002905

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval

Citering

Alternativ titel

VU10

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den sjuttonde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Undersökningen ingår som steg två i panelen 2006-2010 och som steg ett i panelen 2010-2014. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet 2010 drogs från SCB:s befolkningsregister (RTB) som ett obundet slumpmässigt urval omfattande 3 963 personer (nettourval). Urvalets tre delar består av:
1) Panelurvalet med start 2006 omfattande 1 771 personer,
2) ett tilläggsurval om 184 förstagångsväljare (eftersom panelurvalet inte innehåller några unga förstagångsväljare 2010) och
3) ett nytt urval om 2 008 personer, som alltså kommer att intervjuas igen i samband med 2014 års riksdagsval.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – Pågående

Variabler

1787

Antal individer/objekt

3963

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08 – 2010-09-18
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 1981
 • Antal svar: 1175
 • Antal ej svarande: 806
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20 – 2010-11
 • Datainsamlare: Statistikcentralen
 • Urvalsstorlek: 1175
 • Antal svar: 978
 • Antal ej svarande: 197
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20 – 2010-11
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Urvalsstorlek: 1982
 • Antal svar: 1561
 • Antal ej svarande: 421
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN: 978-913911514-4.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 9789139115144

Oscarsson, H. & Holmberg, S. (2011). Åttapartivalet 2010 : Redogörelse för 2010 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-07-07
Senast uppdaterad: 2024-02-21