Svensk valundersökning 2018 - CSES versionen

SND-ID: 2020-159-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/p9eq-2883

Ingår i samling hos SND: Svenska valundersökningar (SNES)

Citering

Skapare/primärforskare

Dennis Andersson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Henrik Oscarsson - (Primärforskare) Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Valundersökningen 2018 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval och fältarbete.

Det svenska Valforskningsprogrammet ingår i ett internationellt samarbete, Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Samarbetet innebär bland annat att samma intervjufrågor ställs i ett flertal länder runt om i världen. I samband med 2018 års val är det femte gången svenska Valforskningsprogrammet deltar i CSES-samarbetet.

Tidigare har CSES frågemoduler ingått i Valundersökningarnas omfattande eftervals-undersökningar. I samband med valet 2018 introducerades en ny design. För första gången drogs ett separat urval för CSES versionen av den svenska valundersökningen, skilt från urvalet för den traditionella Valundersökningen. Det separata CSES-urvalet 2018 utgörs

... Visa mer..
Valundersökningen 2018 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval och fältarbete.

Det svenska Valforskningsprogrammet ingår i ett internationellt samarbete, Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Samarbetet innebär bland annat att samma intervjufrågor ställs i ett flertal länder runt om i världen. I samband med 2018 års val är det femte gången svenska Valforskningsprogrammet deltar i CSES-samarbetet.

Tidigare har CSES frågemoduler ingått i Valundersökningarnas omfattande eftervals-undersökningar. I samband med valet 2018 introducerades en ny design. För första gången drogs ett separat urval för CSES versionen av den svenska valundersökningen, skilt från urvalet för den traditionella Valundersökningen. Det separata CSES-urvalet 2018 utgörs av ett representativt urval av 8 000 röstberättigade svenska medborgare i åldern 18-80 år. Svenska medborgare boende i utlandet ingår inte i urvalet.

Svensk valundersökning 2018 - CSES versionen är en eftervalsundersökning som genomfördes samtidigt med Valundersökningen 2018. Datainsamlingen 2018 genomfördes via brevenkäter och webbenkäter. Fältperioden för den svenska CSES-undersökningen startade den 10 september 2018 och pågick fram till den 6 november 2018. Svarsfrekvensen var 47,3 procent. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska medborgare mellan 18 och 80 år bosatta i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-10 – 2018-11-06

Variabler

201

Antal individer/objekt

8000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

47.3%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-10 – 2018-10-06
  • Datainsamlare: Valforskningsprogrammet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-10 – 2018-11-06
  • Datainsamlare: SCB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Etikprövning

Göteborg - dnr 1156-16

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2021-03-09
Senast uppdaterad: 2021-03-09