Svensk valundersökning 1956

SND-ID: snd0020-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002507

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval

Citering

Alternativ titel

VU56

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Valundersökningen 1956 är den första riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. I denna undersökning intervjuades respondenterna vid två tillfällen, en gång före och en gång efter andrakammarvalet i september 1956.
Förvalsintervjun innehöll frågor om intresse för valet och uppmärksamhet på valprogram i radio samt respondentens tidningsläsvanor. Respondenten fick peka ut områden där de offentliga utgifterna kan skäras ner respektive områden där de offentliga utgifterna inte får minskas, samt ange andra områden för politisk förändring.
Andra frågor berörde facklig tillhörighet och facklig aktivitet samt inställning till facket, medlemskap i nykterhetsförening, frikyrkor och kyrkobesök. Respondenten fick ge en prognos för valresultatet och den politiska kännedomen mättes genom att respondenten fick identifiera partiledarna på fotografier.
Andra frågor behandlade partiidentifikationens riktning och styrka, samt respondentens och respondentens fars politiska historik, respon

... Visa mer..
Valundersökningen 1956 är den första riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. I denna undersökning intervjuades respondenterna vid två tillfällen, en gång före och en gång efter andrakammarvalet i september 1956.
Förvalsintervjun innehöll frågor om intresse för valet och uppmärksamhet på valprogram i radio samt respondentens tidningsläsvanor. Respondenten fick peka ut områden där de offentliga utgifterna kan skäras ner respektive områden där de offentliga utgifterna inte får minskas, samt ange andra områden för politisk förändring.
Andra frågor berörde facklig tillhörighet och facklig aktivitet samt inställning till facket, medlemskap i nykterhetsförening, frikyrkor och kyrkobesök. Respondenten fick ge en prognos för valresultatet och den politiska kännedomen mättes genom att respondenten fick identifiera partiledarna på fotografier.
Andra frågor behandlade partiidentifikationens riktning och styrka, samt respondentens och respondentens fars politiska historik, respondentens intresse för politik och särskilt intresse för valet 1956, inställning till de politiska partierna, och graden av politisk samverkan med familj och vänner.
Eftervalsintervjun fokuserade på valkampanjen och själva omröstningen, när respondenten beslutat vilket parti man skulle rösta på, om hon/ han bytt parti sedan senaste valet och om detta påverkats av familj eller vänner, men det fanns också frågor om krigsrisken i Europa, särskilt atombombshotet, och om det svenska försvaret.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer födda 1876-1933, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1956

Urvalsmetod

The sample was drawn from Statistics Sweden Survey Research Centres sampling framework. The framework consisted of a nation-wide set of primary sampling units which provide the framework for a ´general purpose´ two-stage population sample. Respondents not included in the target population because of ineligibility to vote are excluded from the sample. The target population even includes Swedes resident abroad, but these are not included in the sample. People above 80 years of age at the time of the study are excluded in order to avoid the difficulties encountered in interviewing very old people.

Tidsperiod(er) som undersökts

1956-08-28 – 1956-09-30

Variabler

220

Antal individer/objekt

1131

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

95%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1956-08-28 – 1956-09-14
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär förval (Frågeformulär)
 • Instrument: (Semistrukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1956-09-18 – 1956-09-30
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: (Semistrukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär efterval (Frågeformulär)
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd

Finansiering 2

 • Finansiär: Göteborgs universitet, Fonden för sociologisk forskning vid Göteborgs universitet

Finansiering 3

 • Finansiär: Radiotjänst

Finansiering 4

 • Finansiär: Högerpartiet

Finansiering 5

 • Finansiär: Folkpartiet
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd

Finansiering 2

 • Finansiär: Göteborgs universitet, Fonden för sociologisk forskning vid Göteborgs universitet

Finansiering 3

 • Finansiär: Radiotjänst

Finansiering 4

 • Finansiär: Högerpartiet

Finansiering 5

 • Finansiär: Folkpartiet

Finansiering 6

 • Finansiär: Bondeförbundet

Finansiering 7

 • Finansiär: Socialdemokratiska arbetarepartiet
Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris | Google Books
ISBN: 9789140040671

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System, Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Westerståhl, J., & Särlvik, B. (1957) Svensk valrörelse 1956 : arbetsrapport I : intervjuundersökningen. Göteborg: Department of Political Science.

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Särlvik, B. (1964) Politisk rörlighet och stabilitet i valmanskåren. Särtryck ur Statsvetenskaplig Tidskrift 1964:4
Libris

Särlvik, B. (1968) Partibyten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet. Särtryck ur Sociologisk Forskning, no. 1, 1968

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1984-10-01
Senast uppdaterad: 2023-09-21