Svensk valundersökning 1982

SND-ID: snd0157-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002510

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval

Citering

Alternativ titel

VU82

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

This study is part of the collection of Swedish election studies fielded continuously since 1956. Many of the questions are replications of questions asked in previous election studies. Specific for the 1982 study are a number of questions on the labour market situation and the economic situation. The respondents had to give their opinion on the tax reform decided by the parliament during spring 1982. There are also a number of questions on the respondents´ opinion of different social systems. Furthermore the respondents had to mention what issues the different parties put strength on before election day.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1982

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-08-23 – Pågående

Variabler

303

Antal individer/objekt

3724

Viktning

V5=viktvariabel. De personer i panelurvalet 1979-1982 som var bortfall 1979, drogs med halva urvalssannolikheten 1982. I datamängden har dessa personer därför dubblerats.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

81.8%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. (1984) Väljare i förändring. Stockholm: LiberFörlag. ISBN: 91-38-90610-4.
Libris | Google Books
ISBN: 91-38-90610-4
ISSN: 0347-9366

Holmberg, Sören (1984) Väljarna och valet 1982. In Allmänna valen 1982. Del 3. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English). ISBN: 91-7142-025-8.
ISBN: 91-7142-025-8

Holmberg, S. (1985) Väljare i förändring : en sammanfattning av några resultat från 1982 års valundersökning. Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., & Gilljam, M. (1985) Valundersökning 1982 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 9.
ISSN: 0347-9366

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1986-09-01
Senast uppdaterad: 2023-09-21