Svensk valundersökning 1973

SND-ID: snd0040-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002503

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval

Citering

Alternativ titel

VU73

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

This study is number six in the collection of Swedish election studies carried out in connection with a general election. In 1973 a new kind of panel was introduced. This was a two-run panel, in which half of the 1973 sample was reinterviewed in 1976. The new respondents in 1976 were reinterviewed in 1979, and so on. In this way, all respondents will be interviewed twice. In addition to the usual content, this study includes a large number of questions on international politics and events; interest in international politics, opinions on alarming international events, the superpowers, the Common Market, the Middle East conflict, and the war in Vietnam. There are also questions on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level, and about the respondent´s knowledge of the candidates to the parliamentary and local election. Unlike most of the election studies, this study does not include questions on mass media.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med

... Visa mer..
This study is number six in the collection of Swedish election studies carried out in connection with a general election. In 1973 a new kind of panel was introduced. This was a two-run panel, in which half of the 1973 sample was reinterviewed in 1976. The new respondents in 1976 were reinterviewed in 1979, and so on. In this way, all respondents will be interviewed twice. In addition to the usual content, this study includes a large number of questions on international politics and events; interest in international politics, opinions on alarming international events, the superpowers, the Common Market, the Middle East conflict, and the war in Vietnam. There are also questions on what the respondent wants the parties to accomplish on national and local level, and about the respondent´s knowledge of the candidates to the parliamentary and local election. Unlike most of the election studies, this study does not include questions on mass media.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer födda 1893-1953, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1973

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
I 1973 års undersökning tillämpades en annan metod för urvalsdragning än vid de tidigare undersökningarna. Den tidigare användningen av SCB:s sk basurval ersattes med en urvalsdragning i ett steg, direkt från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), med hjälp av SCB:s standardprogram för slumpmässiga urval. Vid urvalsdragningen bortsorterades personer som på grund av rösträttshinder ej ingick i målpopulationen. I målpopulationen ingår även röstberättigade utlandssvenskar. Dessa ingår emellertid ej i urvalsramen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-08-16 – 1973-12-11

Variabler

239

Antal individer/objekt

2596

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-08-16 – 1973-12-11
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris | Google Books
ISBN: 9789140040671

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Rikspolitik och lokalpolitik i valet 1973. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-03278-3.
Libris
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-38-03278-3

Särlvik, B., & Petersson, O. (1975) Valet 1973. In Allmänna valen 1973 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISSN: 0346-5942
ISBN: 91-628-3000-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1984-12-01
Senast uppdaterad: 2023-09-21