Svensk valundersökning 1998

SND-ID: snd0750-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002515

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval

Citering

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska Centralbyrån rorId

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den fjortonde valundersökning som genomförts i Sverige i samband med ett svenskt riksdagsval. Många frågor har ställts i en eller flera av de tidigare undersökningarna, men det finns också ett antal nya frågor. Respondenten fick ange hur mycket man tar del av politiska frågor i massmedia; politiskt intresse i allmänhet och politiska diskussioner bland familj och vänner; viktiga frågor för beslut hur man ska rösta; vilka partier man vill ska bilda regering efter valet och vem man föredrar som statsminister. Det fanns också en rad frågor om de politiska partiernas inställning till: sysselsättning, miljö, skatter, svensk ekonomi, energi och kärnkraft, utrikes- och säkerhetspolitik, social trygghet, äldreomsorg, Europeiska unionen, flyktingar, lag och ordning, jämställdhet mellan män och kvinnor, utbildning och barnomsorg. Politiska partier och partiledare placerades på en skala som sträckte sig från starkt ogillade till starkt gillade. Respondenterna fick också ge sin åsikt om socialdemokraterna och moderaterna och deras partiledare med hänsyn till hur pålitliga, inspirerande och sympati

... Visa mer..
Detta är den fjortonde valundersökning som genomförts i Sverige i samband med ett svenskt riksdagsval. Många frågor har ställts i en eller flera av de tidigare undersökningarna, men det finns också ett antal nya frågor. Respondenten fick ange hur mycket man tar del av politiska frågor i massmedia; politiskt intresse i allmänhet och politiska diskussioner bland familj och vänner; viktiga frågor för beslut hur man ska rösta; vilka partier man vill ska bilda regering efter valet och vem man föredrar som statsminister. Det fanns också en rad frågor om de politiska partiernas inställning till: sysselsättning, miljö, skatter, svensk ekonomi, energi och kärnkraft, utrikes- och säkerhetspolitik, social trygghet, äldreomsorg, Europeiska unionen, flyktingar, lag och ordning, jämställdhet mellan män och kvinnor, utbildning och barnomsorg. Politiska partier och partiledare placerades på en skala som sträckte sig från starkt ogillade till starkt gillade. Respondenterna fick också ge sin åsikt om socialdemokraterna och moderaterna och deras partiledare med hänsyn till hur pålitliga, inspirerande och sympatiska de är och hur mycket de vet om vad vanliga människor tycker. De blev också tillfrågade om hur stort deras förtroende för svenska politiker är. Ett antal frågor handlade om partipreferens; röstning i valet i september; vad som är viktigt när man väljer parti; och hur man röstat i tidigare val. Respondenten fick också placera de politiska partierna samt sig själv på en politisk vänster-högerskala och en skala gällande uppfattning om EMU.

Syfte:
Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1998.

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08 – 1998-11

Variabler

524

Antal individer/objekt

2901

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

81.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Fältarbetet genomfördes i två etapper. Hälften av urvalet kontaktades före valet, medan den andra halvan intervjuades efter valet. De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort brevenkät kort efter valdagen. Enkäten innehöll frågor om hur de röstat i de olika valen, om de följt partiledarutfrågningarna och partiledardebatten i TV och hur de upplevt valrörelsen.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-08-17 – 1998-09-20
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Etapp A - brevenkät efter valet (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Etapp A - förvalsintervju (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-21 – 1998-11-22
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Förkortad intervju (Strukturerat frågeformulär) - För att minska bortfallet har man sedan valundersökningen 1979 tillåtit intervjuarna i eftervalsetappen att genomföra förkortade eller extremt förkortade intervjuer med personer som var ovilliga att ställa upp eller som hade ont om tid.
 • Instrument: Etapp B - eftervalsintervju (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Extremt förkortad intervju (Strukturerat frågeformulär) - För att minska bortfallet har man sedan valundersökningen 1979 tillåtit intervjuarna i eftervalsetappen att genomföra förkortade eller extremt förkortade intervjuer med personer som var ovilliga att ställa upp eller som hade ont om tid.
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Sveriges Riksdag rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. (2000) Partiröstning och personröstning 1998. In Allmänna valen 1998. Del 4. Specialundersökningar (SOS). Stockholm: Statistics Sweden. (With a summary in English).

Holmberg, Sören (2000) Välja parti. Stockholm: Norstedts juridik.
Libris
ISBN: 9139103951

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris | Läs fulltext
ISBN: 978-90-8964-450-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2002-09-30
Senast uppdaterad: 2024-02-19