Samling Svenska valundersökningar (SNES)

SND-ID: snes.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Undersökningarna genomförs i samarbete mellan Svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och SCB. Den första studien genomfördes i samband med valet 1956 och sedan dess har valundersökningar genomförts vid samtliga riksdagsval, samtliga folkomröstningar sedan 1957 och alla svenska val till Europaparlamentet.
Sedan 1973 genomförs studierna som en rullande tvåstegspanel, där hälften av urvalet intervjuas i samband med första valet och resterande hälften vid efterkommande val. Sedan 1960 delas respondenterna in i två grupper. Den första gruppen av respondenter intervjuas innan valet och deltar sedan i en mindre enkät efter valet, den andra gruppen intervjuas endast under veckorna direkt efter valet. 1970 års valundersökning skiljer sig från de andra då hela undersökningen genomfördes efter valdagen.
Valundersökningarna har under åren till stor del bestått av samma eller liknande frågor - vilket gör dem jämförbara över tid. Det finns också frågor som är specifika för ett särskilt år. De centrala frågorna kretsar kring partipolitik och därför innehåller alla undersökningar frågor

... Visa mer..
Undersökningarna genomförs i samarbete mellan Svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och SCB. Den första studien genomfördes i samband med valet 1956 och sedan dess har valundersökningar genomförts vid samtliga riksdagsval, samtliga folkomröstningar sedan 1957 och alla svenska val till Europaparlamentet.
Sedan 1973 genomförs studierna som en rullande tvåstegspanel, där hälften av urvalet intervjuas i samband med första valet och resterande hälften vid efterkommande val. Sedan 1960 delas respondenterna in i två grupper. Den första gruppen av respondenter intervjuas innan valet och deltar sedan i en mindre enkät efter valet, den andra gruppen intervjuas endast under veckorna direkt efter valet. 1970 års valundersökning skiljer sig från de andra då hela undersökningen genomfördes efter valdagen.
Valundersökningarna har under åren till stor del bestått av samma eller liknande frågor - vilket gör dem jämförbara över tid. Det finns också frågor som är specifika för ett särskilt år. De centrala frågorna kretsar kring partipolitik och därför innehåller alla undersökningar frågor om röstvanor, partipreferenser och valdeltagande. Vidare innehåller de flesta undersökningarna frågor om politiskt intresse och partiidentifikation samt en hel del bakgrundsfrågor som exempelvis födelseår, kön, civilstånd, socialbakgrund, utbildning, yrke osv. Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Först publicerade dataset: 2021-03-09
Senast publicerade dataset: 2021-03-09