Samling Quality of Government

SND-ID: qog.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

One aim of the QoG institute is to make publicly available cross-nationally comparative data on QoG and its correlates. To accomplish this aim the institute has compiled both a cross-sectional data set with global coverage pertaining to the year of 2002 (or the closest year available), and a cross-sectional time-series dataset with global coverage spanning the time period 1946-2006.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Först publicerade dataset: 2013-07-12
Senast publicerade dataset: 2022-05-03