The QoG Agency Database - Agency Head (1960-2014)

SND-ID: snd1078-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/05sv-vw31

Ingår i samling hos SND: Quality of Government

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Carl Dahlström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Holmgren - University of Oslo

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

This database consists of a comprehensive sample of administrative agencies in the Swedish executive bureaucracy between 1960 and 2014. The purpose of the dataset is to provide a quantitative catalogue of Swedish agencies for public use.

Scholars who wish to use this dataset in their research are kindly requested to use the following
citation:
Dahlström, Carl, Mikael Holmgren, Christian Björkdahl, Kersti Hazell, Anna Khomenko, Richard Svensson, and Pär Åberg. 2018. "Swedish Administrative Agencies, 1960-2014." University of Gothenburg: The Quality of Government Institute.
Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2018-03-05

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Etikprövning

Göteborg - dnr 1030-13

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2019-01-21

Version 1.0: 2019-01-21

DOI: https://doi.org/10.5878/05sv-vw31

Kontakt för frågor om data

Carl Dahlström

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2019-01-21
Senast uppdaterad: 2019-01-23