QoG Expert Survey Data - Country-Level Survey Data

SND-ID: ext0005-2.

Ingår i samling hos SND: Quality of Government

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Carl Dahlström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Quality of Government Institute rorId

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Expert Survey är en unikt framtagen datamängd baserad på QoG-institutets egna webbundersökning. 1 294 experter från 159 länder har deltagit i undersökningen. Datamängden innehåller information om den offentliga förvaltningens struktur och beteende i en mängd olika länder.

Den insamlade datan presenteras på två olika sätt, ett individuellt dataset och ett aggregerat dataset. I det individuella datasetet presenteras varje svar från de olika experterna individuellt. I det aggregerade datasetet har alla svar från forskare ifrån s

... Visa mer..
QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Expert Survey är en unikt framtagen datamängd baserad på QoG-institutets egna webbundersökning. 1 294 experter från 159 länder har deltagit i undersökningen. Datamängden innehåller information om den offentliga förvaltningens struktur och beteende i en mängd olika länder.

Den insamlade datan presenteras på två olika sätt, ett individuellt dataset och ett aggregerat dataset. I det individuella datasetet presenteras varje svar från de olika experterna individuellt. I det aggregerade datasetet har alla svar från forskare ifrån samma land slagits ihop och ger ett medelvärde per land.
QoG Expert Survey 2008-2012 är tillgänglig i QoG Institutets dataarkiv.

Syfte:

Syftet med datamängden för QoG Expert Survey är att mäta struktur och beteende hos den offentliga förvaltningen i fler olika länder.

Ett dataset av QoG Expert Survey Data där svaren från enkäten har aggregerats och presenteras på nationsnivå. Innehåller även tre index, baserade på olika grupper av frågor från enkätundersökningen.

Dahlström, Carl, Jan Teorell, Stefan Dahlberg, Felix Hartmann, Annika Lindberg, and Marina Nistotskaya. 2015. The QoG Expert Survey Dataset II. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Nationella experter

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Enkäten i QoG Expert Survey I har skickats ut i tre omgångar (förutom förstudie). I stort har urvalet tagits fram genom att söka efter respondenter via internationella forskningsnätverk och i nationella, regionala och internationella organisationer, på universitets hemsidor, sökningar på internet och egna forskarkontakter. Snöbollsurval har även används till viss del.
En ny omgång av studien (the QoG Expert Survey II) har skickats ut 2014.

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2015

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-03 – 2010-11
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-06 – 2010-11
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-06 – 2010-11
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-03 – 2010-11
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-06 – 2010-11
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-06 – 2010-11
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04 – 2015-04
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Geografiskt område
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: 159 nationer i 6 världsdelar

Lägsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.