The QoG EQI Data (2010 & 2013)

SND-ID: ext0211-1.

Ingår i samling hos SND: Quality of Government

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Victor Lapuente Gine - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lewis Dijkstra - European Commission, DG for Regional and Urban Policy, Economic Analysis Unit

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Quality of Government Institute rorId

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG EU EQI Data är resultatet av en undersökning om korruption och samhällsstyrning på regional nivå inom EU och är en av de mest kompletta kvantitativa studier inom detta område. Studien genomfördes 2010 som en del i EU-kommissionens ”Cohesion Report” som ges ut var tredje år och 2013 som del av ANTICORRP. Alla de 28 länder som 2010 var medlemmar i EU, samt 172 så kallade NUTS 1 och NUTS 2 regioner, ingår i undersökningen 2010. Undersökningen 2013 inkluderade ytterligare två länder (EU-kandidater): Serbien och Turkiet samt ett ant

... Visa mer..
QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG EU EQI Data är resultatet av en undersökning om korruption och samhällsstyrning på regional nivå inom EU och är en av de mest kompletta kvantitativa studier inom detta område. Studien genomfördes 2010 som en del i EU-kommissionens ”Cohesion Report” som ges ut var tredje år och 2013 som del av ANTICORRP. Alla de 28 länder som 2010 var medlemmar i EU, samt 172 så kallade NUTS 1 och NUTS 2 regioner, ingår i undersökningen 2010. Undersökningen 2013 inkluderade ytterligare två länder (EU-kandidater): Serbien och Turkiet samt ett antal regioner i Ukraina. Antalet NUTS-1 och NUTS-2 regioner blev 206 då. Totalt deltog 34 000 respondenter i undersökningen 2010 och 85 000 respondenter i undersökningen 2013.

Som en del av studien har man tagit fram ett index som mäter korruptionen i EU på regional nivå, EU QoG Index (EQI), som bygger på 16 variabler ifrån enkätundersökningen.

When using the 2010 EQI data please cite as follows:
Charron, Nicholas, Lewis Dijkstra & Victor Lapuente. 2014. Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States, Regional Studies, 48 (1): 68-90. DOI:10.1080/00343404.2013.770141
Charron, Nicholas, Victor Lapuente and Bo Rothstein. 2013. ’Quality of Government and Corruption from a European Perspective: A Comparative Study of Good Governance in EU Regions’’. Edward Elgar Publishing.

When using the 2013 EQI data please cite as follows:
Charron, Nicholas, Lewis Dijkstra and Victor Lapuente. 2014. ‘Mapping the Regional Divide in Europe: A Measure for Assessing Quality of Government in 206 European Regions’. Social Indicators Research. DOI: 10.1007/s11205-014-0702-y.

Syfte:

EU EQI Data syftar till att undersöka korruption och samhällsstyrning på regional nivå inom EU. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Regioner i 28 EU-länder och två EU-kandidater

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2010

2013 – 2013

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: EU

Lägsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska Unionen
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.