QoG Basic Dataset - Time-Series Data

SND-ID: ext0009-2.

Ingår i samling hos SND: Quality of Government

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Dahlberg - Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Aksel Sundström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Natalia Alvarado Pachon - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Stefan Dahlberg - Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Aksel Sundström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Natalia Alvarado Pachon - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Cem Mert Dalli - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Quality of Government Institute rorId

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Basic Dataset, som består av ungefär av de 300 mest använda variablerna från QoG Standard Dataset, är ett urval antal variabler som täcker de viktigaste begreppen relaterade till Quality of Government.

I QoG Basic CS datasetet ingår data från omkring 2018. Data från 2018 är prioriterat, men där inga uppgifter finns tillgängliga för 2018 för ett specifikt land så ingår data för 2019. Om inga uppgifter finns tillgängliga för 2019 så ingår data för 2017 och så vidare upp till max +/- 3 år.
I QoG Basic TS datasetet ingår data frå

... Visa mer..
QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Basic Dataset, som består av ungefär av de 300 mest använda variablerna från QoG Standard Dataset, är ett urval antal variabler som täcker de viktigaste begreppen relaterade till Quality of Government.

I QoG Basic CS datasetet ingår data från omkring 2018. Data från 2018 är prioriterat, men där inga uppgifter finns tillgängliga för 2018 för ett specifikt land så ingår data för 2019. Om inga uppgifter finns tillgängliga för 2019 så ingår data för 2017 och så vidare upp till max +/- 3 år.
I QoG Basic TS datasetet ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år (t.ex. Sverige-1946, Sverige-1947, etc.).

Syfte:

QoG:s huvudsakliga syfte är att bedriva och främja forskning om korruption. Ytterligare ett syfte med institutet är att offentliggöra nationellt gränsöverskridande och jämförbara data.

I QoG Basic TS datasetet ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år (t.ex. Sverige-1946, Sverige-1947, etc.).

För historiska länder redovisas i de flesta fall även år för när landet upphörde att existera (exempelvis Etiopien (-1992)). Likaså redovisas årtal för om ett land återkommer i en annan form (exempelvis Etiopien (1993-)). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Tidsseriedataset: 194 länder som är medlemmar i FN, eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet. Samt 17 nationer som upphört att existera. Totalt 211 nationer.

Tvärsnittsdataset: 194 länder som är medlemmar i FN 2002, eller som tidigare varit medlemmar och vars suveränitet inte förändrats sedan medlemskapet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Datakälla: Geografiskt område
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning:
Tidsseriedataset: 211 länder

Tvärsnittsdataset: 194 länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer