QoG Social Policy Dataset - ide Time-Series CS Data

SND-ID: ext0004-3.

Ingår i samling hos SND: Quality of Government

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Marcus Samanni - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Quality of Government Institute rorId

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Social Policy är framtagen som en del av forskningsprojektet ”Quality of Government and the Conditions for Sustainable Social Policy”. Syftet med datamängden är att främja jämförande forskning om sociala frågor och QoG. Datan är sammanställd från ett antal fritt tillgängliga datakällor inklusive opinionsdata på aggregerad nivå.

QoG Social Policy finns tillgänglig i tre olika versioner; en tvärsnittsdatamängd (år 2002) och två datamängder som kombinerar tvärsnittsadata och tidsserier för ett urval av länder. De kombinerade dat

... Visa mer..
QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG Social Policy är framtagen som en del av forskningsprojektet ”Quality of Government and the Conditions for Sustainable Social Policy”. Syftet med datamängden är att främja jämförande forskning om sociala frågor och QoG. Datan är sammanställd från ett antal fritt tillgängliga datakällor inklusive opinionsdata på aggregerad nivå.

QoG Social Policy finns tillgänglig i tre olika versioner; en tvärsnittsdatamängd (år 2002) och två datamängder som kombinerar tvärsnittsadata och tidsserier för ett urval av länder. De kombinerade dataseten benämns som ”long” respektive ”wide”.

Datamängderna innehåller sex olika typer av variabler, kategoriserade under följande rubriker; Social policy variables, Tax system variables, Social Conditions, Public opinion data, Public indicators, Quality of government variables.

QoG Social Policy Dataset kan laddas ner från QoG-institutets Dataarkiv på http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/data-archive Dess variabler ingår i QoG Standard idag.

Syfte:

QoG:s huvudsakliga syfte är att bedriva och främja forskning om korruption. Ytterligare ett syfte med institutet är att offentliggöra nationellt gränsöverskridande och jämförbara data.
Syftet med datamängden QoG Social Policy är att främja jämförande forskning om sociala frågor med särskilt fokus på forskning om sambandet mellan sociala frågor och QoG (d.v.s. samhällsstyrningens kvalitet).

Datasetet kombinerar tvärsnittsdata och tidsserier för ett urval av 40 länder. Datasetet är anpassat för analyser av allmän opinion över tid och innehåller data för var femte år från 1975 till och med 2005.

Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.se Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Icke-sannolikhetsurval
Tvärsnittsdataset: De länder som 2002 var erkända av FN, samt Taiwan och Serbien och Montenegro (både som en gemensam nation och som två separata länder). Totalt 194 länder.

Tidsseriedataset, long och wide: Valts ut efter två kriterier. I) länder som tillhör de 30 mest datarika länderna i det totala urvalet, eller II) länder som är medlemmar i EU. Totalt 40 länder.

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 – 2005

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Kaledonien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike, Sydkorea

Geografisk beskrivning:
Tidsseriedataseten ("long" och "wide"): 40 länder

Tvärsnittsdataset: 194 länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.