QoG OECD Dataset - Time-Series Data

SND-ID: ext0208-2.

Ingår i samling hos SND: Quality of Government

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Oslo universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Göteborgs universitet, QoG-institutet rorId

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - QoG-institutet rorId

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att besvara den teoretiska och empiriska frågan hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas.

För att uppnå detta syfte tillgängliggör vi jämförande data om QoG och dess korrelationer till allmänheten. För att åstadkomma detta har vi sammanställt flera datamängder som bygger på ett antal fritt tillgängliga datakällor, inklusive aggregerad data på individnivå.

QoG OECD Dataset fokuserar uteslutande på OECD:s medlemsländer. De har en hög datatäckning vad gäller geografi och tid med variabler relaterade till Quality of Government.

I QoG OECD Cross-Section dataset ingår data från omkring 2018. Data från 2018 är prioriterat, men där inga uppgifter finns tillgängliga från 2018 för ett specifikt så ingår data för 2019. Om inga uppgifter finns tillgängliga för 2019 så ingår data för 2017 och så vidare upp till max +/- 3 år.
I QoG OECD Time-Series dataset ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år

... Visa mer..
QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att besvara den teoretiska och empiriska frågan hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas.

För att uppnå detta syfte tillgängliggör vi jämförande data om QoG och dess korrelationer till allmänheten. För att åstadkomma detta har vi sammanställt flera datamängder som bygger på ett antal fritt tillgängliga datakällor, inklusive aggregerad data på individnivå.

QoG OECD Dataset fokuserar uteslutande på OECD:s medlemsländer. De har en hög datatäckning vad gäller geografi och tid med variabler relaterade till Quality of Government.

I QoG OECD Cross-Section dataset ingår data från omkring 2018. Data från 2018 är prioriterat, men där inga uppgifter finns tillgängliga från 2018 för ett specifikt så ingår data för 2019. Om inga uppgifter finns tillgängliga för 2019 så ingår data för 2017 och så vidare upp till max +/- 3 år.
I QoG OECD Time-Series dataset ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år (t.ex. Sverige-1946, Sverige-1947 och så vidare).

QoG OECD Dataset fokuserar uteslutande på OECD:s medlemsländer. De har en hög datatäckning vad gäller geografi och tid med variabler relaterade till Quality of Government.

I QoG OECD Time-Series dataset ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år (t.ex. Sverige-1946, Sverige-1947 och så vidare). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Compilation from other sources
  • Datakälla: Geografiskt område
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: OECD länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

QoG-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer