Samling Svenska valdata

SND-ID: swedish-electoral-data.

Beskrivning

I materialet finns data från samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1948-2006, landstings- och kommunvalen 1976-2006, folkomröstningar 1980-2003, EU-parlamentsval 1995-2004 samt valadata från 1911-1944 och från förbudsomröstningen 1922. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berglund, S., & Dellenbrant, J-Å. (1987) Svensk partiregionalism. Malmö: Liber.
Libris | Swepub | Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 9138613018

Gustavsson, G. (1973) Valdataarkivet 1948-1970. Lund: Department of Sociology.

Wörlund, Ingemar & Berglund, Sten (1987) Det socialdemokratiska röstandet 1921-1940: en studie i oförklarad varians . Åbo: Åbo Academy, Department of Political Science.
Libris
ISBN: 951-649-329-7

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Först publicerade dataset: 1988-02-01
Senast publicerade dataset: 2023-06-28