Svenska valdata: Riksdagsvalet 1979

SND-ID: snd0237-3. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002609

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt vid riksdagsvalet 1979. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1979-09 – 1979-09

Variabler

26

Antal individer/objekt

6476

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09 – 1979-09
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1997-12-01
Senast uppdaterad: 2023-06-28