Svenska valdata: Europaparlamentsvalet 1999

SND-ID: snd0241-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000968

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt i Sverige vid Europaparlamentsvalet 1999. Innehåller uppgifter om antalet röstberättigade svenska medborgare, antalet röstberättigade utländska medborgare, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet röster för de större partierna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 1999

Variabler

24

Antal individer/objekt

5322

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-06 – 1999-06
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2000-02-25
Senast uppdaterad: 2023-06-28