Svenska valdata: Folkomröstningen 1980

SND-ID: snd0240-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002713

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån rorId

Beskrivning

Valresultat för samtliga svenska kommuner i folkomröstningen i kärnkraftsfrågan 1980. Innehåller uppgifter om antalet röstberättigade svenska medborgare, antalet röstberättigade utländska medborgare, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar, antal röster för de tre linjerna samt antal blankröster.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Sveriges kommuner

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 – 1980

Variabler

15

Antal individer/objekt

279

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-03 – 1980-03
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2000-02-25
Senast uppdaterad: 2023-06-28