Valdataarkivet 1948-1970

SND-ID: snd0148-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000874

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Datainsamlingen består av data från samtliga riksdagsval och landstingsval under perioden 1948-1970. Det finns också information om branscher och yrkesgrupper i 1950, 1960 och 1970. De omfattade kommunerna är de som skapades av sammanslagningsreformen 1952.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

De geografiska enheter som ligger till grund för registrering av datamängden är i princip de kommuner som tillkom efter sammanslagningen till storkommuner 1952.01.01. Därför har en del justeringar gjorts, t ex kommuner som nybildades före 1952 har lagts s

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1948-01-01 – 1970-12-31

Variabler

382

Antal individer/objekt

1012

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-01-01 – 1972-01-01
  • Datainsamlare: Lunds universitet, Sociologiska institutionen
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Statens råd för samhällsforskning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Gustavsson, G. (1973) Valdataarkivet 1948-1970. Lund: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1988-02-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05