Samling Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS)

SND-ID: target-tailored-forest-damage-inventory-tfdi.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Med hjälp av ett flexibelt inventeringskoncept inriktat på skogsskador kan Sveriges lantbruksuniversitet årligen följa upp och presentera information om olika slags skador på regional nivå. Denna typ av åtgärdsorienterad skadeinventering kallas Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS).

En årlig uppföljning av stora skadeutbrott i våra svenska skogar sker via Riksskogstaxeringens (RT) objektiva inventeringar. Men trots att vi här får en kontinuerlig uppföljning av de viktigaste skadesymptomen saknas ofta möjligheten att på ett lämpligt sätt följa upp regionala skadeutbrott.

Med fler förväntade skadeutbrott i klimatförändringarnas spår finns ett stigande behov av regional information med god precision. För att effektivisera övervakningen av skogsskador har NRS introducerats med skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott.

NRS utförs i samråd mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen (SKS) och skogsnäringen. Inventeringen ska vara åtgärdsorienterad med en riktad inriktningen som bestäms inför varje fältsäsong. Genom att utföra inventeringen inom en a

... Visa mer..
Med hjälp av ett flexibelt inventeringskoncept inriktat på skogsskador kan Sveriges lantbruksuniversitet årligen följa upp och presentera information om olika slags skador på regional nivå. Denna typ av åtgärdsorienterad skadeinventering kallas Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS).

En årlig uppföljning av stora skadeutbrott i våra svenska skogar sker via Riksskogstaxeringens (RT) objektiva inventeringar. Men trots att vi här får en kontinuerlig uppföljning av de viktigaste skadesymptomen saknas ofta möjligheten att på ett lämpligt sätt följa upp regionala skadeutbrott.

Med fler förväntade skadeutbrott i klimatförändringarnas spår finns ett stigande behov av regional information med god precision. För att effektivisera övervakningen av skogsskador har NRS introducerats med skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott.

NRS utförs i samråd mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen (SKS) och skogsnäringen. Inventeringen ska vara åtgärdsorienterad med en riktad inriktningen som bestäms inför varje fältsäsong. Genom att utföra inventeringen inom en aktuell lämplig tidpunkt och inom ett begränsat område förbättras möjligheterna att kunna presentera betydelsefull och relevant information kring aktuella skadegörare. Målet för den riktade inventeringen kan variera från år till år beroende på vilka skador som för tillfället är med relevanta och för vilka det finns ett uttalat behov av information. Visa mindre..

Collection category

Miljö- klimat- och geovetenskaper

Forskningsområde

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wulff, S. och Hansson, P. (2009). Riktad skogsskadeinventering av törskaterost 2008. (Rapport). Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet. https://res.slu.se/id/publ/128840
URN: urn:nbn:se:slu:epsilon-p-128840

Wulff, S., & Hansson, P. (2013). Nationell Riktad Skadeinventering (NRS) 2012. (Arbetsrapport 2013:386). Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet. https://res.slu.se/id/publ/51717
URN: urn:nbn:se:slu:epsilon-e-954

Wulff. S., Hansson P. (2007). Riktad inventering av skador på skog. (Rapport). Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet. https://res.slu.se/id/publ/128838
URN: urn:nbn:se:slu:epsilon-p-128838

Först publicerade dataset: 2024-04-29
Senast publicerade dataset: 2024-04-29