Samling Fenologiska observationer och undersökningar

SND-ID: phenology-observations-and-studies.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Denna samling innehåller dataset med direkta observationer av fenologiska faser eller mätningar, liksom andra undersökningar, som på något sätt speglar naturens anpassning till årstidsväxlingar eller andra klimatvariationer.

Collection category

Miljö- klimat- och geovetenskaper

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

... Visa mer..

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Visa mindre..

Karta

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Auffret, A.G. (2021). Historical floras reflect broad shifts in flowering phenology in response to a warming climate, Ecosphere. 12 (7), e03683.
DOI: 10.1002/ecs2.3683

Langvall, O., Ottosson Löfvenius, M. (2021) Long-term standardized forest phenology in Sweden: a climate change indicator. Int J Biometeorol 65, 381–391 (2021).
DOI: 10.1007/s00484-019-01817-8

Först publicerade dataset: 2019-05-28
Senast publicerade dataset: 2023-09-18