Data för: Historiska floraböcker speglar förändringar i blomningens fenologi till följd av varmare klimat

SND-ID: 2021-152-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/rn49-wx18

Ingår i samling hos SND: Fenologiska observationer och undersökningar

Citering

Skapare/primärforskare

Alistair Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-2

Beskrivning

Blomningstider för 241 vanliga svenska växtarter, varav 199 utvaldes slumpmässigt och 42 har svenska eller vetenskapliga namn som är relaterat till blomningstider, alternativt finns med i medborgarforskningsprojektet Naturens kalender. Blomningstider har tagits ifrån 11 svenska eller nordiska floraböcker publicerade mellan 1798 och 2018 för att studera om förändringar i fenologi kan mätas med sådana historiska datakällor.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1798 – 2018

Variabler

30

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-1065
  • Projektnamn på ansökan: Responses in floral diversity and distributions to changes in land use and climate

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-04276
  • Projektnamn på ansökan: Interacting effects of land-use and climate change on biodiversity
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Auffret, A.G. (2021). Historical floras reflect broad shifts in flowering phenology in response to a warming climate, Ecosphere. 12 (7), e03683.
DOI: https://doi.org/10.1002/ecs2.3683

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-07-06
Senast uppdaterad: 2022-06-30