Svenskt historiskt fenologidataset

SND-ID: snd1105-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/sa66-2586

Ingår i samling hos SND: Fenologiska observationer och undersökningar

Citering

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Enheten för skoglig fältforskning rorId

Beskrivning

Datasetet innehåller rapporter om fenologiska observationer gjorda på över 700 platser i Sverige mellan åren 1865 och 1951. Observationerna gjordes framför allt av SMCA:s (Sveriges Meteorologiska Centralanstalt, föregångaren till SMHI) lokala väderobservatörer och väderdata finns att tillgå för många ställen, som stöd till dessa observationer (kontakta SMHI för data-förfrågan, se www.smhi.se).

Datasetet omfattar totalt 345 806 poster med observationer. Fenologiska data består framför allt av observationer om lövsprickning, blomningstidpunkt, bärmognad och höstfärgning av löven hos växter och träd, men också ankomst- och flyttningsdatum för flyttfåglar, jordbruksaktiviteter som när vårbruket börjar och när sådd och skörd börjar, samt några insekters aktiviteter.

Datasetet är digitaliserat och tillhandahålls av Svenska fenologinätverket (SWE-NPN), ett nätverk med SLU som huvudman och flera universitet, myndigheter och intresseorganisationer som partners. Uppsala universitet och SMHI har varit samarbetspartners vid digitaliseringen, då de innehar originalblanketterna och har skannat in dessa t

... Visa mer..
Datasetet innehåller rapporter om fenologiska observationer gjorda på över 700 platser i Sverige mellan åren 1865 och 1951. Observationerna gjordes framför allt av SMCA:s (Sveriges Meteorologiska Centralanstalt, föregångaren till SMHI) lokala väderobservatörer och väderdata finns att tillgå för många ställen, som stöd till dessa observationer (kontakta SMHI för data-förfrågan, se www.smhi.se).

Datasetet omfattar totalt 345 806 poster med observationer. Fenologiska data består framför allt av observationer om lövsprickning, blomningstidpunkt, bärmognad och höstfärgning av löven hos växter och träd, men också ankomst- och flyttningsdatum för flyttfåglar, jordbruksaktiviteter som när vårbruket börjar och när sådd och skörd börjar, samt några insekters aktiviteter.

Datasetet är digitaliserat och tillhandahålls av Svenska fenologinätverket (SWE-NPN), ett nätverk med SLU som huvudman och flera universitet, myndigheter och intresseorganisationer som partners. Uppsala universitet och SMHI har varit samarbetspartners vid digitaliseringen, då de innehar originalblanketterna och har skannat in dessa till digitala kopior. För mer information om nätverket, se www.swe-npn.se.

De fenologiska observationerna gjordes enligt den instruktion som SMCA hade satt upp (se uppladdade originalblanketter i dokumentationen). Observationerna gjordes regelbundet, med ca 1 veckas mellanrum eller vid behov, och datum när en viss fas inträffat noterades på blankett. Digitala kopior av originalblanketterna kan erhållas på förfrågan. Datasetet innehåller en observationsfil, observation_standalone.csv, som kan användas helt separat, utan hjälpfiler. Denna innehåller all nödvändig information för att använda data, t.ex. koordinater (latitud/longitud) till lokalen där observationen är gjord, artnamn (latinskt), fenologisk fas samt tidpunkt. Det finns också en observationsfil, observation.csv, där plats, förrättare, art och fenologisk fas är kodade. Denna behöver övriga hjälpfiler som finns i datasetet, för att kunna kopplas till observationsplatser, förrättarens namn artnamn och fasbeskrivning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1865-01-01 – 1951-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1865-01-01 – 1951-12-31
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: De observationsplatser som de fenologiska observationerna gjordes på är spridda över hela landet.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för skoglig fältforskning

Medverkande

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2019-05-28
Senast uppdaterad: 2023-09-18