Samling REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

SND-ID: reward.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

REWHARD är ett nationellt infrastrukturkonsortium som fått bidrag från Vetenskasrådet för att främja forskning om en central fråga för människans välfärd: hur aktiviteter (särskilt i betalt och obetalt arbete) och sociala relationer (både i och utanför arbetet) är relaterade till levnadsförhållanden, livsstil och hälsoutveckling över livsloppet. Konsortiet arbetar därför för att säkerställa den långsiktiga överlevnaden, utvecklingen och rikstäckande användningen av 4 komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser med många upprepade mätningar, både självrapporterade och registerbaserade, av exponeringar och hälsoutfall från barndomen, genom vuxenlivet och in i ålderdomen.

I infrastruktursamarbetet ingår studierna: SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), LNU (LevnadsNivåUndersökningen), IMAS (Insurance Medicine – All Sweden) och STODS (The Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence).

Forskning baserad på REWHARD bygger bland annat på teorier från psykologi, sociologi, nationalekonomi, medicin och folkhälsovetenskap och kommer att kunna svara på

... Visa mer..
REWHARD är ett nationellt infrastrukturkonsortium som fått bidrag från Vetenskasrådet för att främja forskning om en central fråga för människans välfärd: hur aktiviteter (särskilt i betalt och obetalt arbete) och sociala relationer (både i och utanför arbetet) är relaterade till levnadsförhållanden, livsstil och hälsoutveckling över livsloppet. Konsortiet arbetar därför för att säkerställa den långsiktiga överlevnaden, utvecklingen och rikstäckande användningen av 4 komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser med många upprepade mätningar, både självrapporterade och registerbaserade, av exponeringar och hälsoutfall från barndomen, genom vuxenlivet och in i ålderdomen.

I infrastruktursamarbetet ingår studierna: SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), LNU (LevnadsNivåUndersökningen), IMAS (Insurance Medicine – All Sweden) och STODS (The Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence).

Forskning baserad på REWHARD bygger bland annat på teorier från psykologi, sociologi, nationalekonomi, medicin och folkhälsovetenskap och kommer att kunna svara på en mängd frågor om hur levnads- och arbetsförhållanden, offentlig policy, och individuella val påverkar långsiktig utveckling av hälsa och välbefinnande i befolkningen, inte minst i relation till utmaningar som en åldrande befolkning, omställningar i arbetslivet och en hög invandring. REWHARD bör därför ha stor betydelse för samhället genom att ge politiker och andra beslutsfattare bra, vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag.

Kontaktperson REWHARD:
Hugo Westerlund, Professor, enhetschef för Epidemiologi, Stockholms Universitet
hugo.westerlund@su.se Visa mindre..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Forskningsområde

Bostäder (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Medicinering och behandlingar (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Bostäder (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Medicinering och behandlingar (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Nyckelord

Boende, Anställning, Hälsa, Social välfärd, Flyttningsbenägenhet, Familjemiljö, Löner, Hushållsarbete, Politisk handling, Arbetslöshet, Levnadsförhållanden, Medlemskap, Alkoholvanor, Resor, Medlemskap i fackförening, Sjukvård, Medborgarinflytande, Ekonomiska villkor, Internationella resor, Inkomst, Socialförsäkringsförmåner, Egenföretagare, Arbetsledande ställning, Bostadskomfort, Bostadsekonomi, Läkemedel, Sjukdomar, Tandhälsa, Sjukhusvistelser, Rökning, Arbete och sysselsättning, Tjänsteförmåner, Jordbrukare, Anhörigvård, Semester, Tillgångar, Semesterresor, Utbildningsbakgrund, Arv, Stöld, Uppsåtlig skadegörelse, Brottsoffer, Politiskt deltagande, Levnadsstandard, Autonomi i arbetet, Nationalitet, Anställningshistorik, Socialt liv, Arbetsskador, Familjemedlemmar, Arbetsförhållanden, Hushåll, Fritidsaktiviteter, Organisationer, Arbetstid, Social protest, Motion och matvanor, Våld, Motion (fysisk aktivitet), Yrken, Arbetskaraktäristika, Arbetsbörda, Sjukfrånvaro, Deltidsarbete, Tillfällig anställning, Personal, Kohortstudier, Arbetsbelastning, Arbetsplats, Uppgiftsprestation och analys, Arbetspsykologi, Arbetstillfredsställelse, Folkhälsa, Förtidspensionering, Pensionering, Uppsägning, Arbetslösa, Heltidsarbete, Psykisk hälsa, Psykiska störningar, Riskfaktorer, Miljö, Miljöexponering, Sjukfrånvaro, Sjuklighet, Psykologisk stress, Ärftlighet, Tvillingar, Tvåäggstvillingar, Enäggstvillingar, Cors, Nutrition, Rewhard, Nationellt register, Rörelseorgan, Sjukersättning, Psykiska diagnoser Visa mindre..

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bodin Danielsson C, Chungkham HS, Wulff C, Westerlund H. Office design's impact on sick leave rates. Ergonomics. 2014;57(2):139-47. doi: 10.1080/00140139.2013.871064. Epub 2014 Jan 27.
Läs fulltext

Bodin Danielsson C, Wulff C, Westerlund H. Is perception of leadership influenced by office environment? Journal of Corporate Real Estate 2013;15(3/4):194-212.

Brenner MH, Andreeva E, Theorell T, Goldberg M, Westerlund H,Leineweber C, Hanson LL, Imbernon E, Bonnaud S. Organizational downsizing and depressive symptoms in the European recession: the experience of workers in France, Hungary, Sweden and the United kingdom. PLoS One. 2014 May 19;9(5):e97063. doi: 10.1371/journal.pone.0097063. eCollection 2014.
Läs fulltext

Bygren, M. (1995) Reliabiliteten i levnadsnivåundersökningen 1991. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-058-5.
ISBN: 91-7604-058-5

Canlon B, Theorell T, Hasson D. Associations between stress and hearing problems in humans. Hear Res 2013; 295: 9-15.

Chungkham HS, Ingre M, Karasek R, Westerlund H, Theorell T. Factor structure and longitudinal measurement invariance of the demand control support model: an evidence from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH). PLoS One. 2013 Aug 12;8(8):e70541. doi: 10.1371/journal.pone.0070541. eCollection 2013.
Läs fulltext

Duncan, Greg J., Joshi, Heather & Mayer, Karl Ulrich (2005) An evaluation of the Swedish Level of Living Survey (LNU): a report. Stockholm: Vetenskapsrådet
Libris
ISBN: 91-7307-063-7

Erikson, R. (1993) Descriptions of inequality: The Swedish apporach to welfare research. In M.C. Nussbaum, & A. Sen, (eds.). The quality of life. Oxford: Clarendon Press.

Erikson, R., & Uusitalo, H. (1987) The Scandinavian approach to welfare research. In R. Erikson, E.J. Hansen, S. Ringen, & H. Uusitalo, (eds.). The Scandinavian model: Welfare states and welfare research. Armonk, New York: M.E. Sharpe.

Erikson, R., & Åberg, R. (eds.) (1987) Welfare in Transition. A Survey on Living Conditions in Sweden 1968-1981. Oxford: Clarendon Press.

Erikson, R., & Åberg, R. (red.) (1984) Välfärd i förändring. Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981. Stockholm: Prisma. ISBN: 91-518-1657-1.
ISBN: 91-518-1657-1

Eriksson, R., Fritzell, J., & Jonsson, J. O. (1992) Questionnaire. Stockholm : Swedish institute for social research. ISBN: 91-7604-049-6.
ISBN: 91-7604-049-6

Fransson EI, Heikkilä K, Nyberg S, Zins M, Westerlund H, et al. Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time Physical Inactivity: An Individual-Participant Meta-analysis of up to 170,000 Men and Women. The IPD-Work Consortium. Am J Epidemiol. 2012 Dec 15;176(12):1078-89. doi: 10.1093/aje/kws336. Epub 2012 Nov 9.
Läs fulltext

Fransson EI, Nyberg ST, Heikkila K, Alfredsson L, De Bacquer D, et al. Comparison of alternative versions of the job demand-control scales in 17 European cohort studies: the IPD-Work consortium. BMC Public Health 2012;12: 62.

Fransson EI, Nyberg ST, Heikkilä K, Alfredsson L, et al.Job strain and the risk of stroke: an individual-participant data meta-analysis. Stroke. 2015 Feb;46(2):557-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.008019. Epub 2015 Jan 6.

Fritzell, J., & Lundberg, O. (1993) Ett förlorat eller förlovat årtionde? : välfärdsutvecklingen mellan 1981 och 1991. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-052-6.
ISBN: 91-7604-052-6

Fritzell, J., & Lundberg, O. (eds.) (1994) Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier. Stockholm: Brombergs förlag. ISBN: 9176086364.
ISBN: 9176086364

Griep Y, Hyde M, Vantilborgh T, Bidee J, De Witte H, Pepermans R. Voluntary work and the relationship with unemployment, health, and well-being: A two-year follow-up study contrasting a materialistic and psychosocial pathway perspective. J Occup Health Psychol. 2015 Apr;20(2):190-204. doi: 10.1037/a0038342. Epub 2014 Nov 17.

Hanson LL, Leineweber C, Chungkham HS, Westerlund H. Work-home interference and its prospective relation to major depression and treatment with antidepressants. Scand J Work Environ Health. 2014 Jan;40(1):66-73. doi: 10.5271/sjweh.3378. Epub 2013 Aug 21.

Hasson D, Theorell T, Benka Wallén M, Leineweber C, Canlon B. Stress and prevalence of hearing problems in the Swedish working population. BMC Public Health. 2011; 11: 130.
Läs fulltext

Hasson D, Theorell T, Bergquist J, Canlon B. Acute Stress Induces Hyperacusis in Women with High Levels of Emotional Exhaustion. PloS one 2013; 8: e52945.

Hasson D, Theorell T, Westerlund H, Canlon B. Prevalence and characteristics of hearing problems in a working and non-working Swedish population. Journal of Epidemiology and Community Health, 2010;64(5):453-60

Hebert S, Canlon B, Hasson D. Emotional exhaustion as a predictor of tinnitus. Psychother Psychosom 2012; 81: 324-326.

Heikkilä K, Nyberg ST, Fransson EI, Alfredsson L, et al.; 1. for the IPD-Work Consortium. Job strain and alcohol intake: A collaborative meta-analysis of individual-participant data from 140 000 men and women. PLoS ONE, 2012;7(7):e40101.

Heikkilä K, Nyberg ST, Fransson EI, Alfredsson L, et al.; for the IPD-Work Consortium. Job strain and tobacco smoking: An individual-participant data meta-analysis of 166 130 adults in 15 European studies. PLoS ONE, One. 2012;7(7):e35463.

Hyde M, Hanson LM, Chungkham HS, Leineweber C, Westerlund H. The impact of involuntary exit from employment in later life on the risk of major depression and being prescribed anti-depressant medication. Aging Ment Health. 2015;19(5):381-9. doi: 10.1080/13607863.2014.927821. Epub 2014 Jun 19.

Hébert S, Canlon B, Hasson D, Magnusson Hanson LL, Benka Wallén M, et al. Tinnitus severity is reduced with reduction of depressive mood – a prospective population study in Sweden. PLoS One. 2012;7(5):e37733. doi: 10.1371/journal.pone.0037733. Epub 2012 May 22.
Läs fulltext

Institutet för social forskning (1981) Instruktions- och övningsformulär. Stockholm : Swedish Institute for Social Research.

Institutet för social forskning (1984) Variabler och koder för LNU 81. Stockholm : Swedish institute for social research. ISBN: 91-7604-007-0.
ISBN: 91-7604-007-0

Institutet för social forskning (1987) Bilder av välfärden : levnadsförhållanden i Sverige 1968-1981. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7540-047-2.
ISBN: 91-7540-047-2

Institutet för social forskning (1992) Instruktions- och övningsformulär. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-048-8.
ISBN: 91-7604-048-8

Institutet för social forskning (1998) Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991. Stockholm : Swedish institute for social research.

Johansson, S. (1970) Om levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Allmänna förlaget.
Libris
ISBN: 91-38-01416-5

Johansson, S. (1973) The level of living survey: A presentation. Acta Sociologica 16:211-219.

Johansson, S. (1979) Mot en teori för social rapportering. Stockholm: Swedish Institute for Social Research. ISBN: 99-0169631-3.
Libris
ISBN: 91-7604-001-1

Kinsten A, Magnusson Hanson L, Hyde M, Oxenstierna G, Westerlund H, & Theorell T. Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH): a nationally representative psychosocial survey of the Swedish working population. Stockholm: Stress Research Institute, Stockholm University, 2007.

Leineweber C, Baltzer M, Magnusson Hanson LL, Westerlund H. Work-family conflict and health in Swedish working women and men: a 2-year prospective analysis (the SLOSH study). Eur J Public Health. 2013 Aug;23(4):710-6. doi: 10.1093/eurpub/cks064. Epub 2012 Jun 8.
Läs fulltext

Leineweber C, Kecklund G, Theorell T, Åkerstedt T, Alexanderson K, Westerlund H. Inflytande över arbetstiden och sjuknärvaro/sjukfrånvaro [Work-time control and sickness absence/presenteeism]. Arbetsliv & Arbetsmarknad 2013; 4. Accepted June 2013.

Leineweber C, Wege N, Westerlund H, Theorell T, Wahrendorf M, Siegrist J. How valid is a short measure of effort-reward imbalance at work? A replication study from Sweden. Occup Environ Med 2010; 67 (8):526-531. Epub 2010 Jun 23, DOI: 10.1136/oem.2009.050930

Leineweber C, Westerlund H, Hagberg J, Svedberg P, Alexanderson K. Sickness presence is more than an alternative to sickness absence: results from the population-based SLOSH study. Int Arch Occup Environ Health. 2012 Nov;85(8):905-14. doi: 10.1007/s00420-012-0735-y. Epub 2012 Jan 24.

Madsen IE, Hannerz H, Nyberg ST, Magnusson Hanson LL, et al.;IPD-Work Consortium. Study protocol for examining job strain as a risk factor for severe unipolar depression in an individual participant meta-analysis of 14 European cohorts. Version 2. F1000Res. 2013 Nov 5 [revised 2014 Feb 26];2:233. doi: 10.12688/f1000research.2-233.v2. eCollection 2013.
Läs fulltext

Madsen IE, Hanson LL, Rugulies R, Theorell T, Burr H, Diderichsen F, Westerlund H. Does good leadership buffer effects of high emotional demands at work on risk of antidepressant treatment? A prospective study from two Nordic countries. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2014 Aug;49(8):1209-18. doi: 10.1007/s00127-014-0836-x. Epub 2014 Feb 20.
Läs fulltext

Magnusson Hanson LL, Akerstedt T, Naswall K, Leineweber C, Theorell T, et al. Cross-lagged relationships between workplace demands, control, support and sleep problems. Sleep 2011;34:1403-1410.

Magnusson Hanson LL, Chungkham HS, Ferrie J, Sverke M. Threats of dismissal and symptoms of major depression: a study using repeated measures in the Swedish working population. JECH, In press

Magnusson Hanson LL, Chungkham HS, Åkerstedt T, Westerlund H. The role of sleep disturbances in the longitudinal relationship between psychosocial working conditions, measured by work demands and support, and depression. Sleep. 2014 Dec 1;37(12):1977-85. doi: 10.5665/sleep.4254.

Magnusson Hanson LL, Madsen IE, Westerlund H, Theorell T, Burr H, Rugulies R. Antidepressant use and associations with psychosocial work characteristics. A comparative study of Swedish and Danish gainfully employed. J Affect Disord. 2013 Jul;149(1-3):38-45. doi: 10.1016/j.jad.2012.08.023. Epub 2012 Sep 7.

Magnusson Hanson LL, Theorell T, Bech P, Rugulies R, Burr H, Hyde M, Oxenstierna G, Westerlund H. Psychosocial working conditions and depressive symptoms among Swedish employees. International Archives of Occcupational and Environmental Health, 2009; 82(8):951-960. Epub 2009 Feb 24, DOI: 10.1007/s00420-009-0406-9.

Magnusson Hanson LL, Theorell T, Oxenstierna G, Hyde M, Westerlund H. Demand, control, and social climate as predictors of emotional exhaustion symptoms in working Swedish men and women. Scand J Public Health, 2008;36(7):737-743

Magnusson Hanson LL, Westerlund H, Leineweber C, Rugulies R, Osika W, Theorell T, Bech P. The Symptom Checklist-core depression (SCL-CD6) scale: psychometric properties of a brief six item scale for the assessment of depression. Scand J Public Health. 2014 Feb;42(1):82-8. doi: 10.1177/1403494813500591. Epub 2013 Aug 27.
Läs fulltext

Miyakawa M, Magnusson Hanson L, Theorell T, Westerlund H. Subjective social status and health measures and its predictors in Swedish men and women (the SLOSH study). Eur J Public Health. 2012;22(4):593-7. doi: 10.1093/eurpub/ckr064

Miyakawa M, Magnusson Hanson LL, Theorell T, Westerlund H. Subjective social status: its determinants and association with health in the Swedish working population (the SLOSH study). Eur J Public Health. 2012 Aug;22(4):593-7. doi: 10.1093/eurpub/ckr064. Epub 2011 Jun 6.
Läs fulltext

Nyberg A, Leineweber C, Magnusson Hanson L. Gender differences in psychosocial work factors, work-personal life interface, and well-being among Swedish managers and non-managers. Int Arch Occup Environ Health. 2015 Mar 12. [Epub ahead of print]

Nyberg A, Westerlund H, Magnusson Hanson LL, Theorell T. Managerial leadership is associated with self-reported sickness absence and sickness presenteeism among Swedish men and women. Scandinavian Journal of Public Health, 2008;36:803-311

Nyberg ST, Fransson EI, Heikkilä K, Ahola K, Alfredsson L, et al.; IPD-Work Consortium. Job strain as a risk factor for type 2 diabetes: a pooled analysis of 124,808 men and women. Diabetes Care. 2014 Aug;37(8):2268-75. doi:10.2337/dc13-2936.
Läs fulltext

Nyberg ST, Heikkila K, Fransson EI, Alfredsson L, De Bacquer D, et al. Job strain in relation to body mass index: pooled analysis of 160,000 adults from 13 cohort studies. Journal of Internal Medicine. 2012; 272(1):65-73. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02482.x. Epub 2011 Dec 5.
Läs fulltext

Odéen M, Westerlund H, Theorell T, Leineweber C, Eriksen HR, Ursin H. Expectancies, socioeconomic status, and self-rated health: Use of the simplified TOMCATS questionnaire. International Journal of Behavioral Medicine, 2013 Jun; 20(2):242-51. Epub ahead of print 2012 Feb 1.

Oxenstierna G, Elofsson S, Gjerde M, Hanson LM, Theorell T. Workplace Bullying, Working Environment and Health. Ind Health. 2012;50(3):180-8. Epub 2012 Mar 28.
Läs fulltext

Oxenstierna G, Magnusson Hanson LL, Widmark M, Finnholm K, Stenfors C, et al. Conflicts at work: The relationship with workplace factors, work characteristics and self-rated health. Ind Health 2011;49: 501-510. Epub 2011 Jun 21.

Richter A, Schraml K, Leineweber C. Work-family conflict, emotional exhaustion and performance-based self-esteem: reciprocal relationships. Int Arch Occup Environ Health. 2015 Jan;88(1):103-12. doi: 10.1007/s00420-014-0941-x. Epub 2014 Mar 25.
Läs fulltext

Siegrist J, Dragano N, Nyberg ST, Lunau T, et al.; 1. for the IPD-Work Consortium. Validating abbreviated measures of effort-reward imbalance on work in 15 European Cohort studies: the IPD-Work consortium. Int Arch Occup Environ Health. 2014 Apr;87(3):249-56. doi: 10.1007/s00420-013-0855-z. Epub 2013 Mar 2.

Stenfors CU, Magnusson Hanson L, Oxenstierna G, Theorell T, Nilsson LG. Psychosocial working conditions and cognitive complaints among Swedish employees. PLoS One. 2013;8(4):e60637. doi: 10.1371/journal.pone.0060637. Epub 2013 Apr 1.
Läs fulltext

Stenfors CU, Marklund P, Magnusson Hanson LL, Theorell T, Nilsson LG. Subjective cognitive complaints and the role of executive cognitive functioning in the working population: a case-control study. PLoS One. 2013 Dec 26;8(12):e83351. doi: 10.1371/journal.pone.0083351. eCollection 2013.
Läs fulltext

Taloyan M, Aronsson G, Leineweber C, Magnusson Hanson L, Alexanderson K, Westerlund H. Sickness Presenteeism Predicts Suboptimal Self-Rated Health and Sickness Absence: A Nationally Representative Study of the Swedish Working Population. PLoS ONE 2012;7(9): e44721. doi:10.1371/journal.pone.0044721

Taloyan M, Leineweber C, Hyde M, Westerlund H. Self-rated health amongst male and female employees in Sweden: a nationally representative study. Int Arch Occup Environ Health. 2014 Dec 21. [Epub ahead of print]

Theorell T, Andreeva E, Leineweber C, Hanson Magnusson L, Oxenstierna G, Westerlund H (2009) Restructuring and Employee Health. In: Grassbauer M, Sakalauskas L, Zavadskas E.K (Eds.). 5th international Vilnius Conference, Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Substainable Development, pp. 331-336 - P2758

Theorell T, Hammarström A, Gustafsson PE, Magnusson Hanson L, Janlert U, Westerlund H. Job strain and depressive symptoms in men and women: a prospective study of the working population in Sweden. J Epidemiol Community Health. 2014 Jan;68(1):78-82. doi: 10.1136/jech-2012-202294. Epub 2013 Sep 19.
Läs fulltext

Theorell T, Nyberg A, Leineweber C, Magnusson Hanson LL, Oxenstierna G, Westerlund H. Non-listening and self centered leadership - relationships to socioeconomic conditions and employee mental health. PLoS ONE, 2012;7(9):e44119. doi: 10.1371/journal.pone.0044119. Epub 2012 Sep 24.

Theorell T, Osika W, Leineweber C, Magnusson Hanson LL, Bojner Horwitz E, et al. Is cultural activity at work related to mental health in employees? Int Arch Occup Environ Health. 2013 Apr;86(3):281-8. doi: 10.1007/s00420-012-0762-8. Epub 2012 Mar 29.
Läs fulltext

Tåhlin, M. (1990) Politics, dynamics and individualism: The Swedish approach to level of living research. Social Indicators Research, 22.

Vuksanovic, M. (1979) Kodbok för 1974 års levnadsnivåundersökning : dokumentation av ett dataregister för välfärdsforskning. Stockholm : Swedish Institute for Social Research. ISBN: 91-7604-005-4.
ISBN: 91-7604-005-4

Wallen MB, Hasson D, Theorell T, Canlon B, Osika W. Possibilities and limitations of the polar RS800 in measuring heart rate variability at rest. Eur J Appl Physio 2011; 112(3):1153-65. doi: 10.1007/s00421-011-2079-9.

Wallen MB, Hasson D, Theorell T, Canlon B. The correlation between the hyperacusis questionnaire and uncomfortable loudness levels is dependent on emotional exhaustion. Int J Audiol 2012;51: 722-729.

Åkerstedt T, Garefeldt J, Richter A, Westerlund H, Magnusson Hanson LL, Sverke M, Kecklund G. Work and sleep- a prospective study of psychosocial work factors, physical work factors and work scheduling. Accepted SLEEP.

Visa mer.. (73)
Först publicerade dataset: 1999-01-01
Senast publicerade dataset: 2023-04-12