Samling Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

SND-ID: health-on-equal-terms---vastra-gotaland.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell studie omfattande ett urval av 20 000 personer, i åldrarna 16-84 år. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting/regioner. Statistiska Centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökningen. Varje år inbjuds landsting/regioner att delta med tilläggsurval till enkäten. Denna serie beskriver datainsamling avseende Västra Götalandsregionen. Samtliga studier, från år 2004 och framåt, finns att ta del av under fliken Relaterade studier.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Wadman Cecilia, Boström Gunnel, Karlsson Ann-Sofie (2008). Health On Equal Terms? Results from the 2006 Swedish National Public Health Survey. Statens folkhälsoinstitut.

Först publicerade dataset: 2015-07-02
Senast publicerade dataset: 2017-09-18