Samling ESS - Den europeiska socialundersökningen

SND-ID: ess.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Den europeiska socialundersökningen (European Social Survey, ESS) är en akademiskt driven tvärnationell enkätundersökning som har genomförts vartannat år i Europa sedan 2001. ESS mäter människors attityder, uppfattningar och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper i mer än 30 Europeiska länder.

ESS frågeformuläret består av ett antal frågor som kan delas in i två huvuddelar, en kärnmodul som förblir relativt konstant i varje omgång, och två eller fler "roterande" moduler. Den roterande delen är avsett för specifika teman, som ibland upprepas i senare omgångar av ESS. Kärnmodulen innehåller variabler om, bland annat, medieanvändning, socialt förtroende; politiskt intresse och deltagande; sociopolitiska åsikter; moraliska, politiska och sociala värderingar; social utstötning, nationella, etniska och religiösa lojaliteter; välbefinnande, hälsa och säkerhet; demografi och socioekonomi. Dessutom ett kompletterande frågeformulär presenteras för respondenterna i slutet av huvudintervjun för att ge möjligheten att utvärdera tillförlitligheten och giltigheten av olika element i huvudfrågeform

... Visa mer..
Den europeiska socialundersökningen (European Social Survey, ESS) är en akademiskt driven tvärnationell enkätundersökning som har genomförts vartannat år i Europa sedan 2001. ESS mäter människors attityder, uppfattningar och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper i mer än 30 Europeiska länder.

ESS frågeformuläret består av ett antal frågor som kan delas in i två huvuddelar, en kärnmodul som förblir relativt konstant i varje omgång, och två eller fler "roterande" moduler. Den roterande delen är avsett för specifika teman, som ibland upprepas i senare omgångar av ESS. Kärnmodulen innehåller variabler om, bland annat, medieanvändning, socialt förtroende; politiskt intresse och deltagande; sociopolitiska åsikter; moraliska, politiska och sociala värderingar; social utstötning, nationella, etniska och religiösa lojaliteter; välbefinnande, hälsa och säkerhet; demografi och socioekonomi. Dessutom ett kompletterande frågeformulär presenteras för respondenterna i slutet av huvudintervjun för att ge möjligheten att utvärdera tillförlitligheten och giltigheten av olika element i huvudfrågeformuläret. Visa mindre..

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Social stratifiering och gruppering (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Internationell migration och etniska relationer (imer) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Social stratifiering och gruppering (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Internationell migration och etniska relationer (imer) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Vidareutbildning inom arbetet (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Social och yrkesmässig rörlighet (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Geografisk plats

Sverige

Först publicerade dataset: 2011-04-21
Senast publicerade dataset: 2024-04-16