ESS 5 – Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

SND-ID: snd0924-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002220

Ingår i samling hos SND: ESS - Den europeiska socialundersökningen

Citering

Alternativ titel

ESS5

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2010 och fokuserar på familjen, arbete, personligt välbefinnande och rättvisa. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-09-27 – 2011-03-01

Variabler

425

Antal individer/objekt

1497

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50.99%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-27 – 2011-03-01
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: ESS 5 Frågeformulär Sverige (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 3000
 • Antal svar: 1497
 • Antal ej svarande: 1503
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Forte - Swedish Research Counsil for Health, Working Life and Welfare
 • Diarienummer hos finansiär: 2009-1949

Finansiering 2

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 825-2009-6074

Finansiering 3

 • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
 • Diarienummer hos finansiär: Iln09-0483:1- E
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Vidareutbildning inom arbetet (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Social och yrkesmässig rörlighet (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2014-10-03
Senast uppdaterad: 2024-04-09