ESS 3 – Den europeiska socialundersökningen 2006, Sverige

SND-ID: snd0891-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002089

Ingår i samling hos SND: ESS - Den europeiska socialundersökningen

Citering

Alternativ titel

ESS3

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2006 och fokuserar på livsfaser, personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion,immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1991

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-09-21 – 2007-02-03

Variabler

397

Antal individer/objekt

1927

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65.9%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-21 – 2007-02-03
  • Datainsamlare: Statistiska Centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Språkresurser
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: 429-2005-8796

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: In2005-0966

Finansiering 3

  • Finansiär: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Diarienummer hos finansiär: 2006-2007
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Cors

Publikationer
Publicerad: 2014-05-16
Senast uppdaterad: 2024-04-09