ESS 1 – Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

SND-ID: snd0889-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001558

Ingår i samling hos SND: ESS - Den europeiska socialundersökningen

Citering

Alternativ titel

ESS1

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Data kontrollerades för logisk konsekvens och för korrekt användning av filterinstruktioner, samt redigerades via både individuella och automatiska korrigeringar.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1987

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Enstegs sannolikhetsurval utan klustring . Helt slumpmässigt urval av individer (med samma chans att bli valda) födda före 1 September 1987.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-09-23 – 2002-12-20

Variabler

450

Antal individer/objekt

1999

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69.46%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-23 – 2002-12-20
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: ESS 2002 (Frågeformulär)
 • Instrument: ESS1 frågeformulär (Strukturerat frågeformulär) - Huvudformulär och tillägsformulär, samt svarskort.
 • Urvalsstorlek: 3000
 • Antal svar: 1999
 • Antal ej svarande: 1001
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 833
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 168
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Språkresurser
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Diarienummer hos finansiär: in20001-0641:1-E
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Social stratifiering och gruppering (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Internationell migration och etniska relationer (imer) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2011-04-21
Senast uppdaterad: 2024-04-16