ESS 7 – Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige

SND-ID: snd0988-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002749

Ingår i samling hos SND: ESS - Den europeiska socialundersökningen

Citering

Alternativ titel

ESS7

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Filip Fors Connolly - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2014 och fokuserar på förståelse och bedömning av demokrati samt personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sampling frame used is the register of the population, which includes all individuals living in Sweden. The register is updated continuously. Individuals that do not reside on the address stated in the register will be traced through the use of complimentary registers. The sampling frame includes those living in institutions, since there is no way to filter them. Sampling procedure is one-stage equal probability sample without clustering. Fully random sample of individuals (equal probability selection) born before 15 years + at start of survey.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-01 – 2015-01-30

Variabler

421

Antal individer/objekt

1791

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50.1%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-01 – 2015-01-30
  • Datainsamlare: Ipsos
  • Instrument: ESS 7 Huvudfrågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Språkresurser
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2011-5706
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Social och yrkesmässig rörlighet (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2015-12-14
Senast uppdaterad: 2024-04-09