ESS 2 – Den europeiska socialundersökningen 2004, Sverige

SND-ID: snd0890-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001559

Ingår i samling hos SND: ESS - Den europeiska socialundersökningen

Citering

Alternativ titel

ESS2

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2004 och fokuserar på hälsa och vårdsökande, ekonomisk moral och familj, arbete och välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, immigration, rädsla för brott, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1989

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Single stage (without clustering) probability sampling. Fully random sample of individuals (equal probability selection) born before 1 September 1989.
Sampling frame:
For selection of individuals: The sampling frame is the register of the population, which includes all individuals living in Sweden. The frame is extremely well suited for this kind of sampling due to the full coverage of the total population.


Updating: The register is updated continuously. Individuals that do not reside on the address stated in the register will be traced through the use of complementary registers. Individuals residing in the country illegally can, naturally, not be selected, but the proportion of such individuals is small in Sweden and is thus unlikely to cause any substantial bias. The sampling frame includes those living in institutions, since there is no way to filter them.

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-09-04 – 2005-01-19

Variabler

603

Antal individer/objekt

1948

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-04 – 2005-01-19
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Språkresurser
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Diarienummer hos finansiär: 2003-0700

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: in2003-0277:2-IJ

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 324-2003-1169
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Internationell migration och etniska relationer (imer) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Cors

Publikationer
Publicerad: 2011-04-22
Senast uppdaterad: 2024-04-09