Samling Terminologiordlistor från Terminologicentrum (TNC)

SND-ID: glossaries-from-swedish-centre-for-terminology-tnc.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Samlingen består av ordlistor framtagna av Tekniska Nomenklaturcentralen (senare Terminologicentrum TNC) som rör ett flertal ämnesområden, exempelvis skogsbruḱ och byggtermer. Den publicerade datamängden är i formatet TermBase eXchange (tbx). Ordlistorna innehåller även översättningar på flera språk som varierar mellan dom olika ordlistorna.

Typ av samling

Serie

Collection category

Övrigt

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Först publicerade dataset: 2023-06-26
Senast publicerade dataset: 2023-09-08