Rymdordlista

SND-ID: 2023-175.

Ingår i samling hos SND: Terminologiordlistor från Terminologicentrum (TNC)

Citering

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Flerspråkig terminologisamling som rör rymdtermer. Ordlistan har utarbetats av TNC i nära samarbete med Rymdnämnden. Dom översätta termerna har tagits fram i samarbete med Adam Dattner, Paris.

Samlingen innehåller 510 termer på svenska. Termerna är även översatta till ryska, tyska, franska och engelska

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Hur skapades resursen?

Manuellt

Uppmärkta nivåer

Övrigt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  • Franska (fra)

  • Tyska (deu)

  • Ryska (rus)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Termer: 510

Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Medverkande

Rymndnämnden

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.